06 Chi nhánh, PGD Vietcombank Phú Yên

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 6 chi nhánh, PGD ở tỉnh Phú Yên. Trong đó, thành phố Tuy Hòa có 02 điểm, thị trấn Hòa Vinh có 01 điểm, thị trấn Hai Riêng có 01 điểm, thị trấn Chí Thạnh có 01 điểm, thị xã Sông Cầu có 01 điểm.

Chi nhánh Vietcombank thành phố Tuy Hòa (2 PGD)

PGD Vietcombank Duy Tân

 • Địa chỉ: 50 Duy Tân, P4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
 • Điện thoại: 0257.3811696
 • Fax: 0257.3811696
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Vĩnh Yên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 145 đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
 • Điện thoại: 0257.3818184
 • Fax: 0257.3818186
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Phạm Hồng Thái
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 17:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị trấn Hòa Vinh (1 PGD)

PGD Vietcombank Đông Hòa

 • Địa chỉ: Tòa nhà Bưu Điện khu vực Đông Hòa – Tây Hòa, Quốc lộ 1A, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
 • Điện thoại: 0257.3531868
 • Fax: 0257.3531868
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Hà Đức Thành
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị trấn Hai Riêng (1 PGD)

PGD Vietcombank Sông Hinh

 • Địa chỉ: Tòa nhà Bưu Điện huyện Sông Hinh, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
 • Điện thoại: 0257.3858939
 • Fax: 0257.3858939
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Lê Nguyễn Hòa Đồng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị trấn Chí Thạnh (1 PGD)

PGD Vietcombank Tuy An

 • Địa chỉ: Số 174 – 176 Quốc lộ 1A, khu phố Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 • Điện thoại: 02573.669777
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Bùi Hữu Nghĩa
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị xã Sông Cầu (1 PGD)

PGD Vietcombank Sông Cầu

 • Địa chỉ: Số 283 Phạm Văn Đồng, khu phố Long Hải Nam, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
 • Điện thoại: 0257 3669888
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Trương Văn Toàn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)