05 Chi nhánh, PGD Vietcombank tại Nam Định

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 05 chi nhánh, PGD ở tỉnh Hà Nam. Trong đó, thành phố Nam Định có 02 điểm, huyện Giao Thủy có 01 điểm, huyện Hải Hậu có 01 điểm, huyện Ý Yên có 01 điểm.

Chi nhánh Vietcombank thành phố Nam Định (2 PGD)

PGD Vietcombank Trần Hưng Đạo

 • Địa chỉ: Số 175-177-179 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 • Điện thoại: 0228.3525299-0228.3525266
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Quang Thành
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 629 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 • Điện thoại: 0228.3558666
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Đoàn Thị Hồng Nga
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Giao Thủy (1 PGD)

PGD Vietcombank Giao Thủy

 • Địa chỉ: Tổ dân phố 5b, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
 • Điện thoại: 0228.3630066 – 0228.3630088
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Phạm Ngọc Châu
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Hải Hậu (1 PGD)

PGD Vietcombank Hải Hậu

 • Địa chỉ: TDP số 01, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
 • Điện thoại: 0228.3785666-0228.3785888
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Phùng Hoài Nam
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Ý Yên (1 PGD)

PGD Vietcombank Ý Yên

 • Địa chỉ: Ô M56 Cụm Công nghiệp làng nghê thương mại dịch vụ phía nam thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
 • Điện thoại: 0228.3958288-0228.3958299
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Hữu Dụng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)