05 Chi nhánh/PGD Vietcombank tại Hà Nam

Cập nhật mới nhất về địa chỉ, điện thoại, giờ làm việc, tên các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại Hà Nam.

Chi nhánh/PGD Vietcombank TX. Duy Tiên (2 PGD)

Chi nhánh Vietcombank

Chi nhánh: Hà Nam

PGD Hòa Mạc

 • Địa chỉ: Khu đô thị mới Hòa Mạc, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại: 0226 361 6866
 • Fax: 0226 361 6855
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Bùi Đức Long
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Hà Nam

PGD Đồng Văn

 • Địa chỉ: Nhà điều hành Khu công nghiệp Đồng Văn 1, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại: 0226 361 6699
 • Fax: 0226 361 6696
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Quang Vượng
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Lý Nhân (1 PGD)

Chi nhánh: Hà Nam

PGD Vĩnh Trụ

 • Địa chỉ: Khu đô thị Sông Châu, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại: 0226.3623.168
 • Fax: 0226.3623.169
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Trần Quang Hưng
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank TP. Phủ Lý (2 PGD)

Chi nhánh: Hà Nam

PGD Phủ Lý

 • Địa chỉ: Số 216 – 218 đường Biên Hòa, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại: 0226 361 6966
 • Fax: 0226 361 6968
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Văn Tuấn
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Hà Nam

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Đường Lê Hoàn, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại: 0226 361 6666
 • Fax: 0226 361 6567
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Bạch Thành Long
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:30