05 Chi nhánh, PGD Vietcombank tại Hà Nam

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 05 chi nhánh, PGD ở tỉnh Hà Nam. Trong đó, thị xã Duy Tiên có 02 điểm, thị trấn Vĩnh Trụ có 01 điểm, thành phố Phủ Lý có 02 điểm

Chi nhánh Vietcombank thị xã Duy Tiên (2 PGD)

Chi nhánh: Hà Nam – PGD Hòa Mạc

 • Địa chỉ: Tổ dân phố số 4, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại: 0226 361 6866
 • Fax: 0226 361 6855
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Quang Vượng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh: Hà Nam – PGD Đồng Văn

 • Địa chỉ: Tầng 1, 2 Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho chuyên gia nước ngoài, Khu công nghiệp Đồng Văn 1, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại: 0226 361 6699
 • Fax: 0226 361 6696
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Bùi Đức Long
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị trấn Vĩnh Trụ (1 PGD)

Chi nhánh: Hà Nam – PGD Vĩnh Trụ

 • Địa chỉ: Khu đô thị Sông Châu, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại: 0226.3623.168
 • Fax: 0226.3623.169
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Trần Quang Hưng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thành phố Phủ Lý (2 PGD)

Chi nhánh: Hà Nam – PGD Phủ Lý

 • Địa chỉ: Số 216 – 218 đường Biên Hòa, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại: 0226 361 6966
 • Fax: 0226 361 6968
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Văn Tuấn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh: Hà Nam – Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Đường Lê Hoàn, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại: 0226 361 6666
 • Fax: 0226 361 6567
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Bạch Thành Long
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

 

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)