04 Chi nhánh, PGD Vietcombank Bến Tre

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 4 chi nhánh, PGD ở tỉnh Bến Tre. Trong đó, thành phố Bến Tre có 01 điểm, huyện Chợ Lách có 01 điểm, huyện Ba Tri có 01 điểm, huyện Mỏ Cày Nam có 01 điểm.

Chi nhánh Vietcombank thành phố Bến Tre (1 PGD)

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 55B3, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
 • Điện thoại: 0275.6255888
 • Fax: 0275.6253666
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Trần Văn Thuận
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Chợ Lách (1 PGD)

PGD Vietcombank Chợ Lách

 • Địa chỉ: Số 339/10A, Khu phố 1, Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
 • Điện thoại: 0275.3712888
 • Fax: 0275.3711666
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Công Thiện
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank (1 PGD)

PGD Vietcombank Ba Tri

 • Địa chỉ: Số 25B, đường 19/5, khu phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
 • Điện thoại: 0275.3766888
 • Fax: 0275.3780888
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Văn Duy
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank (1 PGD)

PGD Vietcombank Mỏ Cày Nam

 • Địa chỉ: Số 77-78 Quốc lộ 60, Khu phố 4, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
 • Điện thoại: 0275.3660888
 • Fax: 0275.3661086
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Phước Hoài
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)