13 Chi nhánh, PGD Vietcombank tại Nghệ An

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 13 chi nhánh, PGD ở tỉnh Nghệ An. Trong đó, thành phố Vinh có 07 điểm, thị xã Cửa Lò có 01 điểm, huyện Diễn Châu có 01 điểm, huyện Đô Lương có 01 điểm, huyện Quỳnh Lưu có 01 điểm, huyện Nghi Lộc có 01 điểm, thị xã Thái Hòa có 01 điểm.

Chi nhánh Vietcombank thành phố Vinh (7 PGD)

 PGD Vietcombank Nguyễn Thị Minh Khai

 • Địa chỉ: Số 76 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.8653456
 • Fax: 0238.8653568
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Đinh Anh Trung
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 9 đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.8699567
 • Fax: 0238.8699568
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Lê Hồng Quảng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 17:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank PGD Hưng Dũng

 • Địa chỉ: Số 39, Đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3999666-0238.3999699
 • Fax: 0238.3999599
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Thị Thanh Thủy
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Hồng Sơn

 • Địa chỉ: Số 48 đường Thái Phiên, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3581057 – 0238.3581059
 • Fax: 038.3581058
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Bùi Đình Luyện
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Trung Đô

 • Địa chỉ: Số 205 đường Lê Duẩn, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3558559 – 0238.3555657
 • Fax: 0238.3558064
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Ngô Thị Vân Anh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Nguyễn Sỹ Sách

 • Địa chỉ: Số 68B Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3586464-0238.3586444
 • Fax: 0238.3586398
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Bùi Thị Thanh Hương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 21 Đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3842033 02388685678
 • Fax: 0238.3842192
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Đặng Đức Tài
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 17:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị xã Cửa Lò (1 PGD)

PGD Vietcombank Cửa Lò

 • Địa chỉ: Số 16, đường Sào Nam, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3890999 – 02383.3891999
 • Fax: 0238.3892999
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Trịnh Nam Thao
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Diễn Châu (1 PGD)

PGD Vietcombank Diễn Châu

 • Địa chỉ: Kiot số 4 – Trung tâm TM Mường Thanh, Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3601777 – 0238.3601222
 • Fax: 0238.3601333
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Thị An
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Đô Lương (1 PGD)

PGD Vietcombank Đô Lương

 • Địa chỉ: KĐTM Nam Thị trấn Đô Lương, Khối 4, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.8698866
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Phạm Ngọc Thìn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Quỳnh Lưu (1 PGD)

PGD Vietcombank Quỳnh Lưu

 • Địa chỉ: Trung tâm thương mại Đức Tài, khối 5, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
 • Điện thoại: 0238.8687899
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Ngô Sỹ Hiếu
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Nghi Lộc (1 PGD)

PGD Vietcombank Khu kinh tế Đông Nam

 • Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3219979
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Lê Minh Hoàng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị xã Thái Hòa (1 PGD)

PGD Vietcombank Thái Hòa

 • Địa chỉ: Số 68 đường Nguyễn Trãi, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3811.999
 • Fax: 0238.3904567
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Quang Định
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)