11 Chi nhánh/PGD Vietcombank tại Nghệ An

Cập nhật mới nhất về địa chỉ, điện thoại, giờ làm việc, tên các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại Nghệ An

Chi nhánh/PGD Vietcombank TX Cửa Lò (1 PGD)

Chi nhánh Vietcombank

Chi nhánh: Nghệ An

PGD Cửa Lò

 • Địa chỉ: Số 16, đường Sào Nam, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3890999 – 02383.3891999
 • Fax: 0238.3892999
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Trịnh Nam Thao
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank Diễn Châu (1 PGD)

Chi nhánh: Nghệ An

PGD Diễn Châu

 • Địa chỉ: Kiot số 4 – Trung tâm TM Mường Thanh, Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3601777 – 0238.3601222
 • Fax: 0238.3601333
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Bùi Đình Luyện
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank Nghi Lộc (1 PGD)

Chi nhánh: Vinh

PGD Khu kinh tế Đông Nam

 • Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3219979
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Lê Văn Giang
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank TX Thái Hòa (1 PGD)

Chi nhánh: Vinh

PGD Thái Hòa

 • Địa chỉ: Số 68 đường Nguyễn Trãi, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3811.999
 • Fax: 0238.3904567
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Duy Khang
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank TP.Vinh (7 PGD)

Chi nhánh: Vinh

PGD Nguyễn Thị Minh Khai

 • Địa chỉ: Số 76 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.8653456
 • Fax: 0238.8653568
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Quang Định
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh: Vinh

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.8699567
 • Fax: 0238.8699568
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Lê Hồng Quảng
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 17:00

Chi nhánh: Nghệ An

PGD Hưng Dũng

 • Địa chỉ: Số 39, Đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3999666-0238.3999699
 • Fax: 0238.3999599
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Thị Thanh Thủy
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh: Nghệ An

PGD Hồng Sơn

 • Địa chỉ: Số 48 đường Thái Phiên, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3581057 – 0238.3581059
 • Fax: 038.3581058
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Bùi Thị Thanh Hương
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh: Nghệ An

PGD Trung Đô

 • Địa chỉ: Số 205 đường Lê Duẩn, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3558559 – 0238.3555657
 • Fax: 0238.3558064
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Ngô Thị Vân Anh
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh: Nghệ An

PGD Nguyễn Sỹ Sách

 • Địa chỉ: Số 68B Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ an
 • Điện thoại: 0238.3586464-0238.3586444
 • Fax: 0238.3586398
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Thị An
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh: Nghệ An

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 21 Đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3842033 02388685678
 • Fax: 0238.3842192
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Đặng Đức Tài
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 17:00