10 Chi nhánh/PGD Vietcombank tại Hưng Yên

Cập nhật mới nhất về địa chỉ, điện thoại, giờ làm việc, tên các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại Hưng Yên.

Chi nhánh/PGD Vietcombank Ân Thi (1 PGD)

Chi nhánh Vietcombank

Chi nhánh: Phố Hiến

PGD Ân Thi

 • Địa chỉ: Phố Bùi Thị Cúc, Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3666568
 • Fax: 0221.3666569
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Thiều Hữu Khánh
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Khoái Châu (1 PGD)

Chi nhánh: Phố Hiến

PGD Khoái Châu

 • Địa chỉ: Quốc lộ 39A, thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3714568
 • Fax: 0221.3714555
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Vũ Thị Thanh Huyền
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Mỹ Hào (2 PGD)

Chi nhánh: Hưng Yên

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Thị trấn Bần Yên Nhân,huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3941886
 • Fax: 0221.3941044
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Trần Mạnh Hùng
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:30

Chi nhánh: Hưng Yên

PGD Khu công nghiệp Minh Đức

 • Địa chỉ: Km31, Quốc lộ 5A, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3922666
 • Fax: 0221.3928928
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Đặng Chiến Trường
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Hưng Yên (1 PGD)

Chi nhánh: Phố Hiến

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 186 đường Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3596666
 • Fax: 0221.3796666
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Nguyễn Thanh Hải
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank Văn Giang (1 PGD)

Chi nhánh: Hưng Yên

PGD Văn Giang

 • Địa chỉ: Số 136+137 A, dãy nhà phố Thảo Nguyên, Khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3933886
 • Fax: 0221.3933668
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lê Duy Hùng
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Văn Lâm (2 PGD)

Chi nhánh: Hưng Yên

PGD Như Quỳnh

 • Địa chỉ: Chợ mới Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3791568
 • Fax: 0221.3791569
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Đặng Chiến Trường
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Hưng Yên

PGD Khu Công nghiệp Phố Nối A

 • Địa chỉ: Văn phòng nhà điều hành Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3 992299
 • Fax: 0221.3766282
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Đặng Thị Dịu
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Yên Mỹ (2 PGD)

Chi nhánh: Hưng Yên

PGD Yên Mỹ

 • Địa chỉ: Tòa nhà Văn phòng, Khu công nghiệp Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
 • Điện thoại: 0221.3589368
 • Fax: 0221.3589369
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Ngô Thị Huệ
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Hưng Yên

PGD Khu Công nghiệp Yên Mỹ II

 • Địa chỉ: Km6+700, Quốc lộ 39A, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3599 599
 • Fax: 0221.3599 699
 • Cán bộ lãnh đạo: 0221.3599 599
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00