10 Chi nhánh/PGD Vietcombank tại Hưng Yên

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 10 chi nhánh, PGD ở tỉnh Hưng Yên. Trong đó, tthành phố Hưng Yên có 01 điểm, huyện Ân Thi có 01 điểm, huyện Khoái Châu có 01 điểm, huyện Khoái Châu có 01 điểm, huyện Mỹ Hào có 02 điểm, huyện Văn Giang có 01 điểm, huyện Văn Lâm có 02 điểm, huyện Yên Mỹ có 02 điểm.

Chi nhánh Vietcombank thành phố Hưng Yên (1 PGD)

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 186 đường Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3596666
 • Fax: 0221.3796666
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Nguyễn Thanh Hải
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Ân Thi (1 PGD)

PGD Vietcombank Ân Thi

 • Địa chỉ: Phố Bùi Thị Cúc, Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3666568
 • Fax: 0221.3666569
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Thiều Hữu Khánh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Khoái Châu (1 PGD)

PGD Vietcombank Khoái Châu

 • Địa chỉ: Km 10+900, Quốc lộ 39A, thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3714568
 • Fax: 0221.3714555
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Vũ Thị Thanh Huyền
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Mỹ Hào (2 PGD)

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3941886
 • Fax: 0221.3941044
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Trần Mạnh Hùng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Khu công nghiệp Minh Đức

 • Địa chỉ: Km31, Quốc lộ 5A, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3922666
 • Fax: 0221.3928928
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Hoàng Phi Hiệp
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Văn Giang (1 PGD)

PGD Vietcombank Văn Giang

 • Địa chỉ: Số 136+137 A, dãy nhà phố Thảo Nguyên, Khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3933886
 • Fax: 0221.3933668
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lưu Văn Vinh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Văn Lâm (2 PGD)

PGD Vietcombank Như Quỳnh

 • Địa chỉ: Chợ mới Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3791568
 • Fax: 0221.3791569
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Dương Minh Sang
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Khu Công nghiệp Phố Nối A

 • Địa chỉ: Văn phòng nhà điều hành Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3 992299
 • Fax: 0221.3766282
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lưu Ngọc Mạnh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Yên Mỹ (2 PGD)

PGD Vietcombank Yên Mỹ

 • Địa chỉ: Tòa nhà Văn phòng, Khu công nghiệp Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
 • Điện thoại: 0221.3589368
 • Fax: 0221.3589369
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Đặng Thị Dịu
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Khu Công nghiệp Yên Mỹ II

 • Địa chỉ: Km6+700, Quốc lộ 39A, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại: 0221.3599 599
 • Fax: 0221.3599 699
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Hoàng Văn Tiệp
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

Sending
User Review
0 (0 votes)