06 Chi nhánh, PGD Vietcombank Quảng Bình

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 06 chi nhánh, PGD ở tỉnh Quảng Bình. Trong đó, thành phố Đồng Hới có 02 điểm, thị xã Ba Đồn có 01 điểm, huyện Bố Trạch có 01 điểm, huyện Quảng Trạch có 01 điểm

Chi nhánh Vietcombank (2 PGD)

PGD Vietcombank Đồng Hới

 • Địa chỉ: 82 Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại: 0232.3850818
 • Fax: 0232.3850819
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Tiến Phương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 01C, đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại: 0232.3840380
 • Fax: 0232.3828347
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Nguyễn Thanh Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 17:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank (1 PGD)

PGD Vietcombank Ba Đồn

 • Địa chỉ: Số 326 đường Quang Trung, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại: 0232.3519888
 • Fax: 0232.3696555
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lê Thị Thanh Vân
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Bố Trạch (1 PGD)

PGD Vietcombank Bố Trạch

 • Địa chỉ: Số 348 Hùng Vương, tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại: 0232.3611789
 • Fax: 0232.3678333
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trương Mạnh Tiến
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Lệ Thủy (1 PGD)

PGD Vietcombank Lệ Thủy

 • Địa chỉ: 29 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại: 0232.3965111
 • Fax: 0232.3965222
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lê Thị Hoài Thu
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Quảng Trạch (1 PGD)

PGD Vietcombank Quảng Trạch

 • Địa chỉ: Thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 • Điện thoại: “0232.3535.868 0232.3535.999”
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Anh Hoài
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)