05 Chi nhánh, PGD Vietcombank Cà Mau

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 5 chi nhánh, PGD ở tỉnh Cà Mau. Trong đó, thành phố Cà Mau có 04 điểm,thị trấn Sông Đốc có 01 điểm

Chi nhánh Vietcombank thành phố Cà Mau (4 PGD)

PGD Vietcombank Phường 5

 • Địa chỉ: Số 174A, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại: 0290 3998 997 – 0290 3998996
 • Fax: không có máy fax
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Trịnh Kiều Oanh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Phường 8

 • Địa chỉ: Số 126A, đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại: 0290 3628 999 – 0290 3615777
 • Fax: không có máy fax
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Kiều Phương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Phường 2

 • Địa chỉ: 79 đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại: 0290.6259666-0290.6259777
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Huỳnh Thị Thanh Tuyền
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 07 đường An Dương Vương, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại: 0290.3575857-0290.3835027
 • Cán bộ lãnh đạo: PGĐ. Hà Trang Phương Anh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị trấn Sông Đốc (1 PGD)

PGD Vietcombank Sông Đốc

 • Địa chỉ: Khóm 9, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại: 0290.3968969 – 0290.3977979
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)