04 Chi nhánh, PGD Vietcombank Trà Vinh

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 4 chi nhánh, PGD ở tỉnh Trà Vinh. Trong đó, thành phố Trà Vinh có 01 điểm, huyện Tiểu Cần có 01 điểm, huyện Càng Long có 01 điểm.

Chi nhánh Vietcombank thành phố Trà Vinh (1 PGD)

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 05 Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
 • Điện thoại: 0294.3868123 – 0294.3868345
 • Fax: 0294.3868791
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Đỗ Tất Khá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Tiểu Cần (1 PGD)

PGD Vietcombank Tiểu Cần

 • Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 • Điện thoại: 0294.3612979
 • Fax: 0294.3612989
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Văn Trạng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Càng Long (1 PGD)

PGD Vietcombank Càng Long

 • Địa chỉ: Khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
 • Điện thoại: 0294.3882979
 • Fax: 0294.3882789
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Ngô Thanh Hào
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank Thị xã Duyên Hải (1 PGD)

PGD Vietcombank Duyên Hải

 • Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
 • Điện thoại: 0294.3832979
 • Fax: 0294.3832989
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Ngô Trọng Dũng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)