12 Chi nhánh/PGD Vietcombank tại Hải Phòng

Cập nhật mới nhất về địa chỉ, điện thoại, giờ làm việc, tên các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại Hải Phòng.

Chi nhánh/PGD Vietcombank An Dương (1 PGD)

Chi nhánh Vietcombank

Chi nhánh: Nam Hải Phòng

PGD An Dương

 • Địa chỉ: Thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225 3589600
 • Fax: 0225 3589601
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Quốc Huy
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Hải An (1 PGD)

Chi nhánh: Nam Hải Phòng

PGD Hải An

 • Địa chỉ: Số 441 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3796580
 • Fax: 0225.3796581
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Quý Long
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Hồng Bàng (3 PGD)

Chi nhánh: Nam Hải Phòng

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 11 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225 3552299- 0225 3841080
 • Fax: 0225 3569611
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Lê Hoàng Cương
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:30

Chi nhánh: Hải Phòng

PGD Kỳ Đồng

 • Địa chỉ: Số 1 Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3532828
 • Fax: 0225.3532459
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Phạm Thị Thúy Hà
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Hải Phòng

PGD Quán Toan

 • Địa chỉ: Số 655 đường Hùng Vương, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3534.586
 • Fax: 0225.3749799
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Thị Thanh Hương
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Lê Chân (3 PGD)

Chi nhánh: Hải Phòng

PGD Trần Nguyên Hãn

 • Địa chỉ: Tòa nhà Bạch Đằng Tower, 268 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3789968
 • Fax: 0225.3789969
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Minh Trí
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Hải Phòng

PGD Lê Chân

 • Địa chỉ: Số 58 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3955728
 • Fax: 0225.3955793
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Thu Huyền
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Hải Phòng

PGD Võ Nguyên Giáp

 • Địa chỉ: Tổ 31, Khu 5, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225 3272555
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Phạm Văn Tùng
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Ngô Quyền (3 PGD)

Chi nhánh: Hải Phòng

PGD Lê Hồng Phong

 • Địa chỉ: Số 09 Lô 22B, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3733661
 • Fax: 0225.3733662
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Thị Hoài Hương
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Hải Phòng

PGD Phạm Ngũ Lão

 • Địa chỉ: Số 23+25 đường Phạm Ngũ Lão, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3520738
 • Fax: 0225.3520737
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Thị Hải Vân
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Hải Phòng

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 275 Lạch Tray, phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3842658
 • Fax: 0225.3841117
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ.Lê Ngọc Thái
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank Thuỷ Nguyên (1 PGD)

Chi nhánh: Hải Phòng

PGD Thuỷ Nguyên

 • Địa chỉ: Số 14 đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3964.688
 • Fax: 0225.3642447
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Tô Thị Nhung
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00