04 Chi nhánh, PGD Vietcombank Sóc Trăng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có4 chi nhánh, PGD ở tỉnh Sóc Trăng. Trong đó, thành phố Sóc Trăng có 01 điểm, Thị trấn Phú Lộc có 01 điểm, thị trấn Trần Đề có 01 điểm, thị xã Vĩnh Châu có 01 điểm

Chi nhánh Vietcombank TP Sóc Trăng (1 PGD)

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, khóm 6, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
 • Điện thoại: 02993 883888 – 02993 883889
 • Fax: 02993 610137
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Trần Chí Luận
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank Thị trấn Phú Lộc (1 PGD)

PGD Vietcombank Thạnh Trị

 • Địa chỉ: Số 261, ấp 2, Quốc lộ 1A, Thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
 • Điện thoại: 02993 870999 – 02993 870868
 • Fax: 02993 870979
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Trịnh Duy Tân
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị trấn Trần Đề (1 PGD)

PGD Vietcombank Trần Đề

 • Địa chỉ: Số 15 Ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
 • Điện thoại: 02993 843333 – 02993 846079
 • Fax: 02993 846078
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Đình Kiều My
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị xã Vĩnh Châu (1 PGD)

PGD Vietcombank Vĩnh Châu

 • Địa chỉ: Số 195 đường 30/4, Khóm 2, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
 • Điện thoại: 02993 888567- 02993 837979
 • Fax: 02993 863979
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Mã Quốc Thạnh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

 

Sending
User Review
0 (0 votes)