10 Chi nhánh, PGD Vietcombank tại Vĩnh Phúc

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 10 chi nhánh, PGD ở tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, thành phố Vĩnh Yên có 03 điểm, thị xã Phúc Yên có 01 điểm, huyện Bình Xuyên có 03 điểm, có 01 điểm, huyện Vĩnh Tường có 02 điểm, huyện Yên Lạc có 01 điểm.

Chi nhánh Vietcombank thành phố Vĩnh Yên (3 PGD)

PGD Vietcombank Vĩnh Yên

 • Địa chỉ: Tầng 1, Trung tâm thương mại Chí Cường, số 118 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0211.3696130
 • Fax: 0211.3696131
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Hà Trung Du
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Hà Tiên

 • Địa chỉ: Trung tâm thương mại Sài Gòn – Vĩnh Yên, Khu đô thị chùa Hà Tiên, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0211.3711686
 • Fax: 0211.3711689
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Phạm Thị Diệu Linh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 392A, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên,tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0211.3720920
 • Fax: 0211.3720921
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Trần Văn Cúc
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị xã Phúc Yên (1 PGD)

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Tòa nhà Hoài Nam, số 06 tổ 8 đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 02113 636 666
 • Fax: 02113 856 866
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Nguyễn Thế Anh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Bình Xuyên (3 PGD)

PGD Vietcombank Bình Xuyên

 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0211.3888.878
 • Fax: 0211.3888876
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Khuất Vũ Linh Nga
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Hương Canh

 • Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0211.3555.556
 • Fax: 0211.3555.557
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Thành Luân
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Khu công nghiệp Thăng Long

 • Địa chỉ: Tòa nhà Văn phòng Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 02113. 828386
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Lâm Thị Thái Hà
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Vĩnh Tường (2 PGD)

PGD Vietcombank Thổ Tang

 • Địa chỉ: Cụm kinh tế xã hội Tân Tiến, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0211.3779968
 • Fax: 0211.3779981
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lê Thùy Linh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Vĩnh Tường

 • Địa chỉ: Tổ dân phố Đội Cấn, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Điện thoại: 0211.3856.868
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Hoàng Văn Dương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Yên Lạc (1 PGD)

PGD Vietcombank Yên Lạc

 • Địa chỉ: Thôn Đoài, Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0211.3551558
 • Fax: 0211.3551556
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lê Diệu Thuần
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)