04 Chi nhánh, PGD Vietcombank Ninh Thuận

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 4 chi nhánh, PGD ở tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm có 02 điểm, huyện Ninh Phước có 01 điểm, huyện Ninh Sơn có 01 điểm.

Chi nhánh Vietcombank TP Phan Rang – Tháp Chàm (2 PGD)

PGD Vietcombank Tháp Chàm

 • Địa chỉ: Số 669 đường 21/8, phường Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
 • Điện thoại: 0259.3882.805
 • Fax: 0259.3882.806
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Hồng Khánh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: số 47 đường 16/4, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
 • Điện thoại: 0259.3922.755
 • Fax: 0259.3922.756
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Ngô Thành Trung
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Ninh Phước (1 PGD)

PGD Vietcombank Ninh Phước

 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
 • Điện thoại: 0259.393.7979
 • Fax: 0259.393.7878
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Bá Thái
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Ninh Sơn (1 PGD)

PGD Vietcombank Ninh Sơn

 • Địa chỉ: 223 đường Lê Duẩn, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
 • Điện thoại: 0259.3854.878
 • Fax: 0259.3854.879
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Tuấn Kiệt
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)