08 Chi nhánh/PGD Vietcombank tại Vũng Tàu

Cập nhật mới nhất về địa chỉ, điện thoại, giờ làm việc, tên các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại Vũng Tàu.

Chi nhánh/PGD Vietcombank TP. Bà Rịa (2 PGD)

Chi nhánh Vietcombank

Chi nhánh: Vũng Tàu

PGD Phước Trung

 • Địa chỉ: Số 516A-516B Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 0254.3720579- 3733968
 • Fax: 0254.3737739
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lâm Minh Tòng
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Bà Rịa

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 03 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 0254.3716275/ 0254.3716988/ 0254.3716989
 • Fax: 0254.3716276
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Nguyễn Thị Thiên Hương
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank Long Điền (1 PGD)

Chi nhánh: Vũng Tàu

PGD Long Hải

 • Địa chỉ: Số 12, Tổ 8, Ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 0254.3672279 – 0254.3672268-0254.3672199-0254.3672889
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lâm Minh Tòng
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Tân Thành (1 PGD)

Chi nhánh: Vũng Tàu

PGD Phú Mỹ

 • Địa chỉ: Lô E6-1, Quốc lộ 51, Khu đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.899866-02543.899867
 • Fax: 02543.899869
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Bùi Đức Trung
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank TP. Vũng Tàu (4 PGD)

Chi nhánh: Vũng Tàu

PGD Nguyễn Văn Trỗi

 • Địa chỉ: 169 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.542018-02543.542019
 • Fax: 02543.542018
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Phạm Thị Bích Nhung
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Vũng Tàu

PGD Lê Lợi

 • Địa chỉ: Số 30B Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.543659-02543.543658
 • Fax: 02543.543657
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Ngọc Trí
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Vũng Tàu

PGD Rạch Dừa

 • Địa chỉ: Số 335-337 đường 30/4, phường Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.837331-02543.837335- 02543.837379
 • Fax: 02543.812682
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Cáp Thị Thanh Hương
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Vũng Tàu

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 27 Lê Lợi, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 0254.3852309-0254.3859874-0254.3859168
 • Fax: 0254.3859859
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Đoàn Văn Tuyến
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:30