09 Chi nhánh/PGD Vietcombank tại Vũng Tàu

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 09 chi nhánh, PGD ở tỉnh Hà Nam. Trong đó, thành phố Bà Rịa có 01 điểm, huyện Châu Đức có 01 điểm, huyện Long Điền có 01 điểm, Thị xã Phú Mỹ có 01 điểm, thành phố Vũng Tàu có 02 điểm

Chi nhánh Vietcombank TP. Bà Rịa (1 PGD)

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 03 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 0254.3716275/ 0254.3716988/ 0254.3716989
 • Fax: 0254.3716276
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Nguyễn Thị Thiên Hương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Châu Đức (1 PGD)

PGD Vietcombank Châu Đức

 • Địa chỉ: Số 268 đường Hội Bài – Phước Tân, thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 0254.38819999 – 0254.3886699
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Lâm Tuấn Lập
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Long Điền (1 PGD)

PGD Vietcombank Long Hải

 • Địa chỉ: Số 12, Tổ 8, Ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 0254.3672279 – 0254.3672268-0254.3672199-0254.3672889
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lâm Minh Tòng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank Thị xã Phú Mỹ (2 PGD)

PGD Vietcombank Phú Mỹ

 • Địa chỉ: 2315 Đường Độc Lập, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.899866-02543.899867Fax: 02543.899869
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Ngọc Hoài
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Phước Hòa

 • Địa chỉ: Đường Quốc lộ 51, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 0254.3717789 – 0254.3733968
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Lê Ân
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank Tp. Vũng Tàu (4 PGD)

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 27 Lê Lợi, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 0254.3852309-0254.3859874-0254.3859168
 • Fax: 0254.3859859
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Đoàn Văn Tuyến
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Long Hải

 • Địa chỉ: 169 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, thành phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.542018-02543.542019
 • Fax: 02543.542018
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Thị Thu
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Nguyễn An Ninh

 • Địa chỉ: số GA-01-02&03, Vũng Tàu GateWay, đường 3/2, khu đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.543659-02543.543658
 • Fax: 02543.543657
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Phúc Công Minh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Rạch Dừa

 • Địa chỉ: Số 335-337 đường 30/4, phường Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại: 02543.837331-02543.837335- 02543.837379
 • Fax: 02543.812682
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Cáp Thị Thanh Hương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

Sending
User Review
0 (0 votes)