04 Máy ATM ngân hàng SHB Bắc Ninh

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) có 04 địa điểm đặt máy ATM SHB tại Bắc Ninh. Trong đó, thành phố Bắc Ninh có 01 điểm, thị xã Từ Sơn có 02 điểm, huyện Lương Tài 01 điểm

Cây ATM SHB thành phố Bắc Ninh (1 điểm)

Mã số máy: 11100001 (352)

  • Địa chỉ: Ngã 6, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Cây ATM SHB huyện Lương Tài (1 điểm)

Mã số máy: 11100007

  • Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Táo Đôi, Thị Trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Cây ATM SHB huyện Lương Tài (1 điểm)

Mã số máy: 11100007

  • Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Táo Đôi, Thị Trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Cây ATM SHB thị xã Từ Sơn (2 điểm)

Mã số máy: 11210001(559)

  • Địa chỉ: Trường TDTT, phường Trang Hạ, thị trấn Từ Sơn – Bắc Ninh
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Mã số máy: 11210002 (573)

  • Địa chỉ: (Tòa nhà SHB) Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Danh sách địa chỉ các máy ATM SHB ở tỉnh thành khác

 

Đánh giá
Chia sẻ