05 Máy ATM ngân hàng SHB Hưng Yên

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) có 05 địa điểm đặt máy ATM SHB tại Hưng Yên. Trong đó, thành phố Hưng Yên có 01 điểm, huyện Mỹ Hào có 01 điểm, huyện Văn Lâm có 01 điểm, huyện Văn Giang 1 điểm, huyện Khoái Châu có 01 điểm.

Cây ATM SHB thành phố Hưng Yên (1 điểm)

Mã số máy: 11050003

  • Địa chỉ: (PGD Phố Hiến) Số 279 đường Điện Biên, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Cây ATM SHB huyện Mỹ Hào (1 điểm)

Mã số máy: ATM 11050001

  • Địa chỉ: Đường 196, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Cây ATM SHB huyện Văn Lâm (1 điểm)

Mã số máy: 11050006

  • Địa chỉ: Thửa đất số 47, tờ bản đồ 21, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Cây ATM SHB huyện Văn Giang (1 điểm)

Mã số máy: ATM 11050005

  • Địa chỉ: 340 đường 179, khu Dịch Vụ, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Cây ATM SHB huyện Khoái Châu (1 điểm)

Mã số máy: ATM 11050004

  • Địa chỉ: Thôn Yên Lịch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Danh sách địa chỉ các máy ATM SHB ở tỉnh thành khác

Sending
User Review
0 (0 votes)