02 Máy ATM ngân hàng SHB Tuyên Quang

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) có 02 địa điểm đặt máy ATM SHB tại tỉnh Tuyên Quang. Trong đó, Phường Tân Quang có 01 điểm, phường Phan Thiết có 01 điểm.

Cây ATM SHB Phường Tân Quang (2 điểm)

Mã số máy: 11280001 (1004)

  • Địa chỉ: 138, đường Nguyễn Trãi, Tổ 14, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Cây ATM SHB phường Phan Thiết (1 điểm)

Mã số máy: 11280002 (1200)

  • Địa chỉ: 325 đường Quang Trung, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Danh sách địa chỉ các máy ATM SHB ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)