02 Máy ATM ngân hàng SHB Lạng Sơn

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) có 02 địa điểm đặt máy ATM SHB tại tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, TP Lạng Sơn có 01 điểm, thị trấn Hữu Lũng có 01 điểm.

Cây ATM SHB TP Lạng Sơn (2 điểm)

Mã số máy: 11070101

  • Địa chỉ: 133 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Cây ATM SHB thị trấn Hữu Lũng (1 điểm)

Mã số máy: 11070101

  • Địa chỉ: 99 đường Chi Lăng, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Danh sách địa chỉ các máy ATM SHB ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)