01 Máy ATM ngân hàng SHB Nam Định

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) có 01 địa điểm đặt máy ATM SHB tại tỉnh Nam Định: Số CL14-24,25,26 đường Trần Phú, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Cây ATM SHB thành phố Nam Định (1 điểm)

Mã số máy: 11500001

  • Địa chỉ: (Trụ sở Chi nhánh Nam Định) Số CL14-24,25,26 đường Trần Phú, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Danh sách địa chỉ các máy ATM SHB ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)