01 Máy ATM ngân hàng SHB Bắc Giang

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) có 01 địa điểm đặt máy ATM SHB tại tỉnh Bắc Giang: Yên Dũng Resort & Gold Club – Thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Cây ATM SHB huyện Yên Dũng (1 điểm)

Mã số máy: 11100006

  • Địa chỉ: Yên Dũng Resort & Gold Club – Thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Danh sách địa chỉ các máy ATM SHB ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)