02 Máy ATM ngân hàng SHB Lào Cai

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) có 01 địa điểm đặt máy ATM SHB tại tỉnh Lào Cai: Phường Kim Tân có 01 điểm, phường Cốc Lế có 01 điểm.

Cây ATM SHB TP. Rạch Gia (1 điểm)

Mã số máy: 11090002

  • Địa chỉ: Ngã 6, phố Lý Công Uẩn, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Cây ATM SHB phường Cốc Lế (1 điểm)

Mã số máy: 11090001

  • Địa chỉ: Số 033, đường Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Danh sách địa chỉ các máy ATM SHB ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)