02 Máy ATM ngân hàng SHB Quảng Nam

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) có 02 địa điểm đặt máy ATM SHB tại tỉnh Quảng Nam: TP. Tam Kỳ có 01 điểm, TP. Hội An có 01 điểm.

Cây ATM SHB thành phố Tam Kỳ (1 điểm)

Mã số máy: 12050001 (369)

  • Địa chỉ: 215 đường Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Cây ATM SHB thành phố Hội An (1 điểm)

Mã số máy: 12050101(168)

  • Địa chỉ:130 Nguyễn Trường Tộ, Phường Cẩm Phô, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Danh sách địa chỉ các máy ATM SHB ở tỉnh thành khác

Sending
User Review
0 (0 votes)