01 Máy ATM ngân hàng SHB Tây Ninh

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) có 01 địa điểm đặt máy ATM SHB tại 409 đường 30 tháng 04 , khu phố 1, phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Cây ATM SHB TP Tây Ninh (1 điểm)

Mã số máy: 13180001 (2251)

  • Địa chỉ: 409 đường 30 tháng 04 , khu phố 1, phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Danh sách địa chỉ các máy ATM SHB ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)