15 Chi nhánh, PGD BIDV ở Quảng Bình

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có 15 chi nhánh, PGD ở tỉnh Quảng Bình. Trong đó, Thành phố Đồng Hới 06 điểm, Thị xã Ba Đồn 03 điểm, Huyện Quảng Ninh 01 điểm, Huyện Bố Trạch 03 điểm, Huyện Tuyên Hoá 01 điểm, Huyện Quảng Trạch 01 điểm

Chi nhánh BIDV Thành phố Đồng Hới (6 PGD)

Chi nhánh BIDV Thị xã Ba Đồn (3 PGD)

BIDV CN Bắc Quảng Bình

  • Địa chỉ: Số 332A, Đường Quang Trung, Phường Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình
  • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h30-17h00
  • Điện thoại: 0232.6525888; 0232.6272888
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Quảng Ninh (1 PGD)

PGD BIDV Quán Hàu

  • Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
  • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
  • Điện thoại: (0232) 3.873666, 0232.3872888
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Bố Trạch (3 PGD)

Chi nhánh BIDV Huyện Tuyên Hoá (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Huyện Quảng Trạch (1 PGD)

Các chi nhánh, PGD BIDV ở tỉnh thành khác

 

Đánh giá
Chia sẻ