15 Chi nhánh/PGD BIDV ở Quảng Bình

Cập nhật mới nhất danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại Quảng Bình. Tìm kiếm địa chỉ chi nhánh BIDV gần nhất.

Chi nhánh/PGD BIDV TP.Đồng Hới (6 PGD)

Chi nhánh BIDV

CN Quảng Bình

 • Địa chỉ: Số 189, Đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 -11h30, Chiều: 13h30-17h00
 • Điện thoại: 0232.3855688, 0232.3828268, 0232.3844401, 0232.3859077, 0232.3844426, 0232.3822989, 0232.324608

PGD Bắc Lý – Trực thuộc: CN Quảng Bình

 • Địa chỉ: 146 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h
 • Điện thoại: (0232) 3844765 – 3850445

PGD Đồng Hới – Trực thuộc: CN Quảng Bình

 • Địa chỉ: Số 46, Đường Quang Trung, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h
 • Điện thoại: 0232.3821003; 0232.3823645; 0232.3843052; 0232.3823656.

PGD Đồng Sơn – Trực thuộc: CN Quảng Bình

 • Địa chỉ: Cụm 1, Tổ dân phố 5, Đường Lý Thái Tổ, Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h
 • Điện thoại: 0232.3897788 / 0232.3895678

PGD Nam Lý – Trực thuộc: CN Quảng Bình

 • Địa chỉ: Số 29, Đường Phan Đình Phùng, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h
 • Điện thoại: (0232) 33811777

PGD Nguyễn Trãi – Trực thuộc: CN Quảng Bình

 • Địa chỉ: Số 3, Đường Nguyễn Trãi, Phường Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 16h46
 • Điện thoại: (0232) 3850735 – 3851616

Chi nhánh/PGD BIDV TX Ba Đồn (3 PGD)

CN Bắc Quảng Bình

 • Địa chỉ: Số 368, Đường Quang Trung, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: Mùa hè: 07h00-11h30, Mùa đông: 07h00-11h30, Chiều: Mùa hè: 13h30-17h;00, Mùa đông: 13h30-17h
 • Điện thoại: 0232.6525888; 0232.6272888

PGD Ba Đồn – Trực thuộc: CN Bắc Quảng Bình

 • Địa chỉ: Số 86, Đường Hùng Vương, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng:Mùa hè: 07h00-11h30 , Mùa đông: 07h00-11h30 Chiều: Mùa hè: 13h00-16h30, Mùa đông: 13h30-16h00
 • Điện thoại: 0523512468

PGD Hoà Ninh – Trực thuộc: CN Bắc Quảng Bình

 • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phước Đông, Xã Quảng Lộc, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng:Mùa hè: 07h00-11h30 , Mùa đông: 07h00-11h30 Chiều: Mùa hè: 13h00-16h30, Mùa đông: 13h30-16h00
 • Điện thoại: 2323.696777

Chi nhánh/PGD BIDV Bố Trạch (3 PGD)

PGD Bố Trạch – Trực thuộc: CN Quảng Bình

 • Địa chỉ: Tiểu khu 12, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h
 • Điện thoại: (0232) 3611253

PGD Lý Hoà – Trực thuộc: CN Bắc Quảng Bình

 • Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Mai Hồng, Xã Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng:Mùa hè: 07h00-11h30 , Mùa đông: 07h00-11h30 Chiều: Mùa hè: 13h00-16h30, Mùa đông: 13h30-16h00
 • Điện thoại: (0232) 3864468

PGD Thanh Hà – Trực thuộc: CN Bắc Quảng Bình

 • Địa chỉ: Quốc lộ 1A – Thanh Khê, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng:Mùa hè: 07h00-11h30 , Mùa đông: 07h00-11h30 Chiều: Mùa hè: 13h00-16h30, Mùa đông: 13h30-16h00
 • Điện thoại: (0232) 3656266

Chi nhánh/PGD BIDV Quảng Trạch (1 PGD)

PGD Hòn La – Trực thuộc: CN Bắc Quảng Bình

 • Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng:Mùa hè: 07h00-11h30 , Mùa đông: 07h00-11h30 Chiều: Mùa hè: 13h00-16h30, Mùa đông: 13h30-16h00
 • Điện thoại: (0232) 3599098

Chi nhánh/PGD BIDV Quảng Ninh (1 PGD)

PGD Quán Hàu – Trực thuộc: CN Quảng Bình

 • Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h
 • Điện thoại: (0232) 3873666, 0232.3872888

Chi nhánh/PGD BIDV Tuyên Hoá (1 PGD)

PGD Tuyên Hoá – Trực thuộc: CN Bắc Quảng Bình

 • Địa chỉ: Quốc lộ 12A – Thanh Trúc, Xã Tiến Hoá, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng:Mùa hè: 07h00-11h30 , Mùa đông: 07h00-11h30 Chiều: Mùa hè: 13h00-16h30, Mùa đông: 13h30-16h00
 • Điện thoại: (0232) 3670499
Tags: