09 Chi nhánh, PGD BIDV ở Sơn La

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có 9 chi nhánh, PGD ở tỉnh Sơn La. Trong đó, TP Sơn La 03 điểm, Thị trấn Ít Ong 01 điểm, Thị trấn Hát Lót 01 điểm, Thị trấn Yên Châu 01 điểm, Huyện Mộc Châu 02 điểm, Thị trấn Phù Yên 01 điểm

Chi nhánh BIDV TP Sơn La (3 PGD)

BIDV CN Sơn La

 • Địa chỉ: Số 188, Đường Tô Hiệu, Phường Tô Hiệu, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: (022) 3757999
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD BIDV Chiềng Lề

 • Địa chỉ: Số 371, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 11, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Sơn La
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: (0212) 3, 754027
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD BIDV Chiềng Sinh

 • Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Cơ khí, Phường Chiềng Sinh, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: (0212) 385 2888
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Thị trấn Ít Ong (1 PGD)

PGD BIDV Mường La

 • Địa chỉ: 210, Đường Tô Hiệu, TK 3, Thị trấn Ít Ong, Mường La, Sơn La
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: (0212) 3830459
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Thị trấn Hát Lót (1 PGD)

PGD BIDV Mai Sơn

 • Địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: (0212) 3746688
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Thị trấn Yên Châu (1 PGD)

PGD BIDV Yên Châu

 • Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: (0212) 385 6688
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Mộc Châu (2 PGD)

PGD BIDV Mộc Châu

 • Địa chỉ: Tiểu khu 4, Quốc lộ 6, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: 22.3866591
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD BIDV Nông Trường Mộc Châu

 • Địa chỉ: Tiểu khu 40, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: (0212) 3, 869567
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Thị trấn Phù Yên (1 PGD)

PGD BIDV Phù Yên

 • Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: 2123836868
 • Chỉ đường trên: Google Maps

 

Các chi nhánh, PGD BIDV ở tỉnh thành khác

Sending
User Review
0 (0 votes)