09 Chi nhánh/PGD BIDV ở Sơn La

Cập nhật mới nhất danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại Sơn La. Tìm kiếm địa chỉ chi nhánh BIDV gần nhất.

Chi nhánh/PGD BIDV TP.Sơn La (3 PGD)

Chi nhánh BIDV

CN Sơn La

 • Địa chỉ: Số 188, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Sơn La
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30- 11h 30, Chiều: 13h 30- 17h30
 • Điện thoại: (022) 3757999

PGD Chiềng Lề – Trực thuộc: CN Sơn La

 • Địa chỉ: Số 371, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 11, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Sơn La
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h 30, Chiều: 13h 30 – 16h30
 • Điện thoại: (0212) 3754027

PGD Chiềng Sinh – Trực thuộc: CN Sơn La

 • Địa chỉ: Tổ 5, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Sơn La
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: 8h00-11h30; 13h-16h30
 • Điện thoại: (0212) 3852888

Chi nhánh/PGD BIDV Mai Sơn (1 PGD)

PGD Mai Sơn – Trực thuộc: CN Sơn La

 • Địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h 30, Chiều: 13h 30 – 16h30
 • Điện thoại: (0212) 3746688

Chi nhánh/PGD BIDV Mộc Châu (2 PGD)

PGD Mộc Châu – Trực thuộc: CN Sơn La

 • Địa chỉ: Tiểu khu 4, Quốc lộ 6, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h 30, Chiều: 13h 30 – 17h
 • Điện thoại: 22.3866591

PGD Nông Trường Mộc Châu – Trực thuộc: CN Sơn La

 • Địa chỉ: Tiểu khu 40, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h 30, Chiều: 13h 30 – 17h
 • Điện thoại: (0212) 3869567

Chi nhánh/PGD BIDV Mường La (1 PGD)

PGD Mường La – Trực thuộc: CN Sơn La

 • Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h 30, Chiều: 13h 30 – 17h
 • Điện thoại: (0212) 3830459

Chi nhánh/PGD BIDV Phù Yên (1 PGD)

PGD Phù Yên – Trực thuộc: CN Sơn La

 • Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: 8h00-11h30; 13h-16h30
 • Điện thoại: 2123836868

Chi nhánh/PGD BIDV Yên Châu (1 PGD)

PGD Yên Châu – Trực thuộc: CN Sơn La

 • Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Sơn La
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: 8h00-11h30; 13h-16h30
 • Điện thoại: (0212) 3856688
Tags: