06 Chi nhánh/PGD BIDV tỉnh Bắc Giang

Cập nhật mới nhất danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại tỉnh Bắc Giang. Tìm kiếm địa chỉ chi nhánh BIDV gần nhất dễ dàng.

Chi nhánh/PGD BIDV TP.Bắc Giang (3 PGD)

Chi nhánh BIDV

CN Bắc Giang

 • Địa chỉ: Số 2, Đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 07h00-11h30, Chiều :13h30-17h00
 • Điện thoại: 0240.3556060 – 0240.3855347

PGD Lý Thái Tổ (Trực thuộc: CN Bắc Giang)

 • Địa chỉ: Số 97 Đường Lý Thái Tổ, Phường Trần Phú, TP.Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h – 11h30, Chiều: 13h30 đến 17h00
 • Điện thoại: (0240) 3824728

PGD Lê Lợi (Trực thuộc: CN Bắc Giang)

 • Địa chỉ: Số 345 – 347, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h – 11h30, Chiều: 13h30 đến 17h00
 • Điện thoại: 0240.3858085 – 0240.3829337

Chi nhánh/PGD BIDV Lục Nam (1 PGD)

PGD Lục Nam (Trực thuộc: CN Bắc Giang)

 • Địa chỉ: 462 Phố Bình Minh, Thị Trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang.
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h – 11h30, Chiều: 13h30 đến 17h00
 • Điện thoại: 0240.3783789 – 0240.3783799

Chi nhánh/PGD BIDV Lục Ngạn (1 PGD)

PGD Lục Ngạn (Trực thuộc: CN Bắc Giang)

 • Địa chỉ: Số 20 Khu Trường Chinh, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h – 11h30, Chiều: 13h30 đến 17h00
 • Điện thoại: (0240) 3582983 –  0240.3582982

Chi nhánh/PGD BIDV Tân Yên (1 PGD)

PGD Tân Yên (Trực thuộc: CN Bắc Giang)

 • Địa chỉ: 91 Phố Mới, Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h – 11h30, Chiều: 13h30 đến 17h00
 • Điện thoại: 0240.3632508-  0240.3632.509

Chi nhánh/PGD BIDV Việt Yên (1 PGD)

PGD Việt Yên (Trực thuộc: CN Bắc Giang)

 • Địa chỉ: Số 598 Thân Nhân Trung, Thị Trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h – 11h30, Chiều: 13h30 đến 17h00
 • Điện thoại: 0204.6536688
Tags: