07 Chi nhánh, PGD BIDV Hà Giang

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có 7 chi nhánh, PGD ở tỉnh Hà Giang. Trong đó, Thành phố Hà Giang 03 điểm, Thị trấn Yên Minh 01 điểm, Thị trấn Vị Xuyên 01 điểm, Thị trấn Đồng Văn 01 điểm, hị trấn Việt Quang 01 điểm

Chi nhánh BIDV Thành phố Hà Giang (3 PGD)

Chi nhánh BIDV Thị trấn Yên Minh (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Thị trấn Vị Xuyên (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Thị trấn Đồng Văn (1 PGD)

PGD BIDV Đồng Văn

  • Địa chỉ: Số 27, Đường 19 tháng 5, Tổ 6, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang
  • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h30-16h30
  • Điện thoại: 02193.863.456
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Thị trấn Việt Quang (1 PGD)

PGD BIDV Bắc Quang

  • Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang
  • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h30-16h30
  • Điện thoại: 0219.3822241
  • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD BIDV ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)