10 Chi nhánh/PGD BIDV ở Lạng Sơn

Cập nhật mới nhất danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại Lạng Sơn. Tìm kiếm địa chỉ chi nhánh BIDV gần nhất.

Chi nhánh/PGD BIDV TP.Lạng Sơn (5 PGD)

Chi nhánh BIDV

CN Lạng Sơn

 • Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h00 Chiều: 13h30-17h00
 • Điện thoại: 02053.800800

PGD Thành phố – Trực thuộc: CN Lạng Sơn

 • Địa chỉ: Số 18, Đường Phan Đình Phùng, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h00 Chiều: 13h30-17h00
 • Điện thoại: 02053.711464

PGD Vĩnh Trại – Trực thuộc: CN Lạng Sơn

 • Địa chỉ: Số 40, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h00 Chiều: 13h30-17h00
 • Điện thoại: 02053.813080

PGD Hoàng Văn Thụ – Trực thuộc: CN Lạng Sơn

 • Địa chỉ: Số 1, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h00 Chiều: 13h30-17h00
 • Điện thoại: 02053.715469

PGD Tam Thanh – Trực thuộc: CN Lạng Sơn

 • Địa chỉ: Số 169, Đường Lê Hồng Phong, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h00 Chiều: 13h30-17h00
 • Điện thoại: 02053.871765

Chi nhánh/PGD BIDV Cao Lộc (1 PGD)

PGD Cao Lộc – Trực thuộc: CN Lạng Sơn

 • Địa chỉ: Đường 3-2, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h00 Chiều: 13h30-17h00
 • Điện thoại: 02053.862866

Chi nhánh/PGD BIDV Đồng Đăng (1 PGD)

PGD Đồng Đăng – Trực thuộc: CN Lạng Sơn

 • Địa chỉ: Số 181, Khu dây thép, Đường Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30 Chiều: 13h30-16h30
 • Điện thoại: 02053.851029

Chi nhánh/PGD BIDV Hữu Lũng (1 PGD)

PGD Hữu Lũng – Trực thuộc: CN Lạng Sơn

 • Địa chỉ: Số 129, Đường Chi Lăng, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h00 Chiều: 13h30-17h00
 • Điện thoại: 02053.720678

Chi nhánh/PGD BIDV Lộc Bình (1 PGD)

PGD Na Dương – Trực thuộc: CN Lạng Sơn

 • Địa chỉ: Khu 4, Đường Nhiệt Điện, Thị trấn Na Dương, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30 Chiều: 13h30-16h30
 • Điện thoại: 2053.844515

Chi nhánh/PGD BIDV Văn Lãng (1 PGD)

PGD Tân Thanh – Trực thuộc: CN Lạng Sơn

 • Địa chỉ: Lô C15, Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30 Chiều: 13h30-16h30
 • Điện thoại: 02053.888259
Tags: