10 Chi nhánh, PGD BIDV ở Lạng Sơn

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có 10 chi nhánh, PGD ở tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, Thành phố Lạng Sơn 05 điểm, Huyện Văn Lãng 01 điểm, Huyện Lộc Bình 01 điểm, Huyện Hữu Lũng 01 điểm, Huyện Cao Lộc 02 điểm

Chi nhánh BIDV Thành phố Lạng Sơn (5 PGD)

BIDV CN Lạng Sơn

 • Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 07h30-11h00, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: 02053.800.800
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD BIDV Vĩnh Trại

 • Địa chỉ: Số 40, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 07h30-11h00, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: 02053.813.080
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD BIDV Thành phố

 • Địa chỉ: Số 18, Đường Phan Đình Phùng, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 07h30-11h00, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: 02053.711.464
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD BIDV Tam Thanh

 • Địa chỉ: Số 169, Đường Lê Hồng Phong, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 07h30-11h00, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: 02053.871.765
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Văn Lãng (1 PGD)

PGD BIDV Tân Thanh

 • Địa chỉ: Lô C15, Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 07h30-11h00, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: 02053.888.259
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Lộc Bình (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Huyện Hữu Lũng (1 PGD)

PGD BIDV Hữu Lũng

 • Địa chỉ: Số 129, Đường Chi Lăng, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 07h30-11h00, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: 02053.720.678
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Cao Lộc (2 PGD)

PGD BIDV Đồng Đăng

 • Địa chỉ: Số 181, Khu dây thép, Đường Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 07h30-11h00, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: 02053.851.029
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD BIDV Cao Lộc

 • Địa chỉ: Đường 3-2, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 07h30-11h00, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: 02053.862.866
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD BIDV ở tỉnh thành khác

 

 

Sending
User Review
0 (0 votes)