21 Chi nhánh, PGD BIDV ở Thanh Hoá

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có 21 chi nhánh, PGD ở tỉnh Thanh Hoá. Trong đó, Thành phố Thanh Hoá 10 điểm, Thị xã Bỉm Sơn 02 điểm, Thành phố Sầm Sơn 01 điểm, Thị trấn Nga Sơn 01 điểm, Thị trấn Hà Trung 01 điểm, Huyện Thạch Thành 01 điểm, Huyện Vĩnh Lộc 01 điểm, Huyện Nghi Sơn 01 điểm, Huyện Thọ Xuân 01 điểm, Huyện  Quảng Xương 01 điểm, Huyện Hoằng Hoá 01 điểm

Chi nhánh BIDV Thành phố Thanh Hoá (10 PGD)

BIDV CN Thanh Hoá

 • Địa chỉ: Số 26, Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: 0237.3718658
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Thị xã Bỉm Sơn (2 PGD)

BIDV CN Bỉm Sơn

 • Địa chỉ: Số 117, Đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: (037) 3.824.253
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD BIDV Đông Lam Sơn

 • Địa chỉ: Khu 4, Đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: (037) 3.760173, ‘037.3824253 lẻ 852
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Thành phố Sầm Sơn (1 PGD)

PGD BIDV Sầm Sơn

 • Địa chỉ: Lô số 04, Đường Lê Lợi, Phường Trường Sơn, Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: 02373793666
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Thị trấn Nga Sơn (1 PGD)

PGD BIDV Nga Sơn

 • Địa chỉ: Tiểu khu Hưng Long , Thị trấn Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: (02373)824.253 le 855
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Thị trấn Hà Trung (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Huyện Thạch Thành (1 PGD)

PGD BIDV Thạch Thành

 • Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h00
 • Điện thoại: (02373) 824.253 lẻ 856, 857
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Vĩnh Lộc (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Huyện Nghi Sơn (1 PGD)

PGD BIDV Tĩnh Gia

 • Địa chỉ: Số 01, Đường Quang Trung, Khu phố 6, Phường Hải Hoà, Nghi Sơn, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h45-11h45, Chiều 13h30-16h30
 • Điện thoại: 0373.861.989
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Thọ Xuân (1 PGD)

PGD BIDV Thọ Xuân

 • Địa chỉ: Lô 01-02, Đường Lam Sơn, Tiểu khu 3, Thị Trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h45-11h45, Chiều 13h30-16h30
 • Điện thoại: 02373976868
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Quảng Xương (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Huyện Hoằng Hoá (1 PGD)

Các chi nhánh, PGD BIDV ở tỉnh thành khác

Sending
User Review
0 (0 votes)