20 Chi nhánh/PGD BIDV ở Thanh Hoá

Cập nhật mới nhất danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại Thanh Hoá. Tìm kiếm địa chỉ chi nhánh BIDV gần nhất.

Chi nhánh/PGD BIDV TP.Thanh Hoá (10 PGD)

Chi nhánh BIDV

CN Lam Sơn

 • Địa chỉ: Số 07, Đường Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: – Mùa hè: Thứ 2-6: Sáng :07h05-11h15, Chiều:13h30-16h45 – Mùa đông: Thứ 2-6: Sáng 07h35 – 11h45, Chiều: 13h30 – 16h45
 • Điện thoại: 0373.953333

CN Thanh Hoá

 • Địa chỉ: Số 26, Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: Mùa hè: 07h00-11h30, Mùa đông: 07h30-12h00 Chiều: Mùa hè: 13h30-17h00, Mùa đông: 13h30-17h00
 • Điện thoại: 0237.3718658

PGD Đinh Công Tráng – Trực thuộc: CN Thanh Hoá

 • Địa chỉ: Số 45, Phố Đinh Công Tráng, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: Mùa hè: 07h-11h30, Mùa đông: 07h30-12h00, Chiều: Mùa hè: 13h30-16h15, Mùa đông: 13h30-16h15
 • Điện thoại: (0237) 3751665

PGD Đội Cung – Trực thuộc: CN Thanh Hoá

 • Địa chỉ: Số 100, Phố Trường Thi, Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: Mùa hè: 07h-11h30, Mùa đông: 07h30-12h00, Chiều: Mùa hè: 13h30-16h15, Mùa đông: 13h30-16h15
 • Điện thoại: (0237) 3713170

PGD Hải Thượng Lãn Ông – Trực thuộc: CN Thanh Hoá

 • Địa chỉ: Số 250, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: Mùa hè: 07h-11h30, Mùa đông: 07h30-12h00, Chiều: Mùa hè: 13h30-16h15, Mùa đông: 13h30-16h15
 • Điện thoại: (037) 6251366

PGD Lê Hoàn – Trực thuộc: CN Lam Sơn

 • Địa chỉ: Số 194, Đường Trường Thi, Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: – Mùa hè: Sáng từ 07h15 đến 11h15; Chiều từ 13h30 đến 16h45; – Mùa đông: Sáng từ 07h35 đến 11h15; Chiều từ 13h30 đến 16h15;
 • Điện thoại: 0373.636868

PGD Lê Hữu Lập – Trực thuộc: CN Thanh Hoá

 • Địa chỉ: Số 35, Phố Lê Hữu Lập, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: Mùa hè: 07h-11h30, Mùa đông: 07h30-12h00, Chiều: Mùa hè: 13h30-16h15, Mùa đông: 13h30-16h15
 • Điện thoại: (0237) 3724982

PGD Lê Lai – Trực thuộc: CN Thanh Hoá

 • Địa chỉ: Số 334, Đường Lê Lai, Phường Đông Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: Mùa hè: 07h-11h30, Mùa đông: 07h30-12h00, Chiều: Mùa hè: 13h30-16h15, Mùa đông: 13h30-16h15
 • Điện thoại: (0237) 3913813

PGD Ngọc Trạo – Trực thuộc: CN Thanh Hoá

 • Địa chỉ: Số 226, Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: Mùa hè: 07h-11h30, Mùa đông: 07h30-12h00, Chiều: Mùa hè: 13h30-16h15, Mùa đông: 13h30-16h15
 • Điện thoại: (0237) 3727994

PGD Nguyễn Trãi – Trực thuộc: CN Thanh Hoá

 • Địa chỉ: Số 272-274, Đường Nguyễn Trãi, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: Mùa hè: 07h-11h30, Mùa đông: 07h30-12h00, Chiều: Mùa hè: 13h30-16h15, Mùa đông: 13h30-16h15
 • Điện thoại: (037) 3722663

Chi nhánh/PGD BIDV TX Bỉm Sơn (2 PGD)

CN Bỉm Sơn

 • Địa chỉ: Số 117, Đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h00- 11h30, Chiều: 13h30 – 17h00
 • Điện thoại: (037) 3824253

PGD Đông Lam Sơn – Trực thuộc: CN Bỉm Sơn

 • Địa chỉ: Khu 4, Đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h00 : 11h30, Chiều: 13h30 : 17h00
 • Điện thoại: (037) 3760173, 037.3824253 lẻ 852

Chi nhánh/PGD BIDV Hà Trung (1 PGD)

PGD Hà Trung – Trực thuộc: CN Bỉm Sơn

 • Địa chỉ: Tiểu khu 3, Quốc lộ 1A, Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h00 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h00
 • Điện thoại: (02373) 824253 le 854

Chi nhánh/PGD BIDV Hoằng Hoá (1 PGD)

PGD Hoằng Hoá – Trực thuộc: CN Bỉm Sơn

 • Địa chỉ: Số 70, Phố Vinh Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h00 : 11h30, Chiều: 13h30 : 17h00
 • Điện thoại: (02373)824.253 lẻ 853

Chi nhánh/PGD BIDV Nga Sơn (1 PGD)

PGD Nga Sơn – Trực thuộc: CN Bỉm Sơn

 • Địa chỉ: Số 7, Tiểu khu 2, Quốc lộ 10, Thị trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h00 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h00
 • Điện thoại: (02373) 824253 le 855

Chi nhánh/PGD BIDV Quảng Xương (1 PGD)

PGD Quảng Xương – Trực thuộc: CN Lam Sơn

 • Địa chỉ: Số 58 Khu phố 2, Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: – Mùa hè: Sáng từ 7h15 đến 11h15; Chiều từ 13h30 đến 16h45; – Mùa đông: Sáng từ 7h45 đến 11h45; Chiều từ 13h30 đến 16h45;
 • Điện thoại: 2373795888

Chi nhánh/PGD BIDV TP.Sầm Sơn (1 PGD)

PGD Sầm Sơn – Trực thuộc: CN Thanh Hoá

 • Địa chỉ: Lô số 04, Đường Lê Lợi, Phường Trường Sơn, Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: 8h00-11h30; 13h00-16h30.
 • Điện thoại: 02373793666

Chi nhánh/PGD BIDV Thạch Thành (1 PGD)

PGD Thạch Thành – Trực thuộc: CN Bỉm Sơn

 • Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h00 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h00
 • Điện thoại: (02373) 824.253 lẻ 856, 857

Chi nhánh/PGD BIDV Vĩnh Lộc (1 PGD)

PGD Thành Nhà Hồ – Trực thuộc: CN Bỉm Sơn

 • Địa chỉ: Số 61, Khu 2, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: Sáng 7g30p – 12g00 Chiều 1g30p – 17g00
 • Điện thoại: (02373) 824253 lẻ 850

Chi nhánh/PGD BIDV TX.Nghi Sơn (1 PGD)

PGD Tĩnh Gia – Trực thuộc: CN Lam Sơn

 • Địa chỉ: Số 01, Đường Quang Trung, Khu phố 6, Phường Hải Hoà, TX.Nghi Sơn, Thanh Hoá
 • Giờ giao dịch: – Mùa hè: Sáng từ 07h30 đến 11h15; Chiều từ 13h30 đến 16h45; – Mùa đông: Sáng từ 08h00 đến 11h45; Chiều từ 13h30 đến 16h45;
 • Điện thoại: 0373.861989
Tags: