04 Chi nhánh, PGD BIDV tỉnh Bình Thuận

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có 4 chi nhánh, PGD ở tỉnh Bình Thuận. Trong đó, Thành phố Phan Thiết 04 điểm

Chi nhánh BIDV Thành phố Phan Thiết (4 PGD)

Các chi nhánh, PGD BIDV ở tỉnh thành khác

 

 

Đánh giá
Chia sẻ