10 Chi nhánh/PGD BIDV ở Trà Vinh

Cập nhật mới nhất danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại Trà Vinh. Tìm kiếm địa chỉ chi nhánh BIDV gần nhất.

Chi nhánh/PGD BIDV TP.Trà Vinh (3 PGD)

Chi nhánh BIDV

CN Trà Vinh

 • Địa chỉ: Số 2B, Đường Lê Thánh Tôn, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h 30-11h 30, Chiều: 13h-17h
 • Điện thoại: (074) 3856627

PGD Nguyễn Đáng – Trực thuộc: CN Trà Vinh

 • Địa chỉ: Số 547, Đường Nguyễn Đáng, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h00 – 17h00
 • Điện thoại: 294.3858477

PGD Phạm Thái Bường – Trực thuộc: CN Trà Vinh

 • Địa chỉ: Số 24-26, Đường Phạm Thái Bường, Khu 2, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h 30-11h 30, Chiều: 13h-17h
 • Điện thoại: (074) 6250651

Chi nhánh/PGD BIDV Càng Long (1 PGD)

PGD Càng Long – Trực thuộc: CN Trà Vinh

 • Địa chỉ: Quốc lộ 53, Khóm 2, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Trà Vinh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h00 – 17h00
 • Điện thoại: 743.883756

Chi nhánh/PGD BIDV Cầu Kè (1 PGD)

PGD Cầu Kè – Trực thuộc: CN Trà Vinh

 • Địa chỉ: Số 45, Đường 30 tháng 4, Khóm 1, Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h00 – 17h00
 • Điện thoại: 74.3814644

Chi nhánh/PGD BIDV Cầu Ngang (1 PGD)

PGD Cầu Ngang – Trực thuộc: CN Trà Vinh

 • Địa chỉ: Quốc lộ 53, Khóm Minh Thuận A, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h00 – 17h00
 • Điện thoại: 74.3505781

Chi nhánh/PGD BIDV Châu Thành (1 PGD)

PGD Châu Thành – Trực thuộc: CN Trà Vinh

 • Địa chỉ: Số 296-298, Đường 2/9, Quốc lộ 54, khóm 5, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Trà Vinh
 • Giờ giao dịch: 24/24
 • Điện thoại: 2943.872789

Chi nhánh/PGD BIDV TX Duyên Hải (1 PGD)

PGD Duyên Hải – Trực thuộc: CN Trà Vinh

 • Địa chỉ: Số 22A, Đường Điện Biên Phủ, Khóm 1, Phường Duyên Hải, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h00 – 17h00
 • Điện thoại: 74.3833187

Chi nhánh/PGD BIDV Tiểu Cần (1 PGD)

PGD Tiểu Cần – Trực thuộc: CN Trà Vinh

 • Địa chỉ: Số 134, Quốc lộ 60, Khóm 1, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h00 – 17h00
 • Điện thoại: 743.612345

Chi nhánh/PGD BIDV Trà Cú (1 PGD)

PGD Trà Cú – Trực thuộc: CN Trà Vinh

 • Địa chỉ: Đường 3 tháng 2, Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Trà Vinh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h00 – 17h00
 • Điện thoại: 74.3875567
Tags: