09 Chi nhánh, PGD BIDV ở Trà Vinh

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có 9 chi nhánh, PGD ở tỉnh Trà Vinh. Trong đó, Thành phố Trà Vinh 03 điểm, Thị xã Duyên Hải 01 điểm, Thị trấn Tiểu Cần 01 điểm, Thị trấn Trà Cú 01 điểm, Thị trấn Càng Long 01 điểm, Thị trấn Cầu Ngang 01 điểm, Thị trấn Cầu Kè 01 điểm.

Chi nhánh BIDV Thành phố Trà Vinh (3 PGD)

BIDV CN Trà Vinh

 • Địa chỉ: Số 2B, Đường Lê Thánh Tôn, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: (074) 3. 856627
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD BIDV Phạm Thái Bường

 • Địa chỉ: Số 24-26, Đường Phạm Thái Bường, Khu 2, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: (074) 6. 250651
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD BIDV Nguyễn Đáng

 • Địa chỉ: Số 547, Đường Nguyễn Đáng, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: 294.3858477
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Thị xã Duyên Hải (1 PGD)

PGD BIDV Duyên Hải

 • Địa chỉ: Số 22A, Đường Điện Biên Phủ, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: 74.3833187
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Thị trấn Tiểu Cần (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Thị trấn Trà Cú (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Thị trấn Càng Long (1 PGD)

PGD BIDV Càng Long

 • Địa chỉ: Quốc lộ 53, Khóm 2, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Trà Vinh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: 743.883756
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Thị trấn Cầu Ngang (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Thị trấn Cầu Kè (1 PGD)

Các chi nhánh, PGD BIDV ở tỉnh thành khác

 

 

Sending
User Review
0 (0 votes)