21 Chi nhánh, PGD BIDV ở Đăk Lăk

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có 21 chi nhánh, PGD ở tỉnh Đăk Lăk. Trong đó, Buôn Hồ 01 điểm, Huyện Ea Kar 02 điểm, TP Buôn Ma Thuột 07 điểm, Huyện Ea H’leo 01 điểm, Huyện Krông Buk 01 điểm, Huyện Krông Năng 01 điểm, Huyện Krông Păk 01 điểm, Huyện M’Drắk 01 điểm, Huyện Cư Kuin 01 điểm, Huyện Lăk 01 điểm, Huyện Krông Ana 01 điểm

Chi nhánh BIDV Buôn Hồ (1 PGD)

BIDV CN Buôn Hồ

 • Địa chỉ: Số 476, Đường Hùng Vương, Phường An Bình, Buôn Hồ, Đăk Lăk
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h15-11h30, Chiều 13h30-16h45
 • Điện thoại: (0262) 3. 872243
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Ea Kar (2 PGD)

BIDV CN Đông Đăk Lăk

 • Địa chỉ: Số 55, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn EaKar, Huyện Ea Kar, Đăk Lăk
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: 7h00 – 11h30, Chiều: 13h30-17h00
 • Điện thoại: 0262.3625157
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD BIDV Ea Knôp

 • Địa chỉ: Khối 3, Đường Lê Văn Linh, Thị trấn Ea Knôp, Huyện Ea Kar, Đăk Lăk
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h00-11h30, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: (0262) 3628460
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV TP Buôn Ma Thuột (7 PGD)

BIDV CN Đăk Lăk

 • Địa chỉ: Số 17, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h15-11h30, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: (0262) 3952756
 • Chỉ đường trên: Google Maps
 • Địa chỉ: Số 29, Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h-11h30, Chiều 13h30-17h00
 • Điện thoại: 500.3839305
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Ea H’leo (1 PGD)

PGD BIDV Ea Hleo

 • Địa chỉ: Số 565, Đường Giải Phóng, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H’leo, Tỉnh Đăk Lăk
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h30-16h45
 • Điện thoại: (0500) 3. 776288
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Krông Buk (1 PGD)

PGD BIDV PơngDrang

 • Địa chỉ: Quốc lộ 14, Chợ Pơng Đrăng, Thị trấn PơngDrang, Huyện Krông Buk, Đăk Lăk
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h30-16h45
 • Điện thoại: (0500).3574123
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Krông Năng (1 PGD)

PGD BIDV Krông Năng

 • Địa chỉ: Số 105, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Đăk Lăk
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h30-16h45
 • Điện thoại: 5003.746666
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Krông Păk (1 PGD)

PGD BIDV Krông Păk

 • Địa chỉ: Số 145, Đường Giải Phóng, Thị trấn Phước An, Huyện Krông Păk, Đăk Lăk
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h00-17h00
 • Điện thoại: (0500) 3. 528082
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện M’Drắk (1 PGD)

Chi nhánh BIDV Huyện Cư Kuin (1 PGD)

PGD BIDV Cư Kuin

 • Địa chỉ: Km20, Quốc lộ 27, thôn Kim Châu, Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Đăk Lăk
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: 2623839315
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Lăk (1 PGD)

PGD BIDV Lăk

 • Địa chỉ: Số 254-256, đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Liên Sơn, Huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00
 • Điện thoại: (0262) 3839311
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh BIDV Huyện Krông Ana (1 PGD)

Các chi nhánh, PGD BIDV ở tỉnh thành khác

 

 

Sending
User Review
0 (0 votes)