17 Chi nhánh/PGD BIDV ở Phú Thọ 

Cập nhật mới nhất danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại Phú Thọ. Tìm kiếm địa chỉ chi nhánh BIDV gần nhất.

Chi nhánh/PGD BIDV TP.Việt Trì (11 PGD)

Chi nhánh BIDV

CN Hùng Vương

 • Địa chỉ: Số 1464, Đường Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: Mùa hè: 07h00-11h30, Mùa đông: 07h30-12h00 Chiều:Mùa hè: 13h30-17h00, Mùa đông: 13h00-16h30
 • Điện thoại: 210.3840089

CN Phú Thọ

 • Địa chỉ: Số 1155A, Đường Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Mùa hè: Sáng 7h-11h30, Chiều 13h30-17h Mùa đông: Sáng 7h30-12h00, Chiều 13h00-16h30
 • Điện thoại: 2103.666636

PGD Âu Cơ – Trực thuộc: CN Phú Thọ

 • Địa chỉ: Số 1688, Đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Mùa hè: Sáng 7h-11h30, Chiều 13h30-17h Mùa đông: Sáng 7h30-12h00, Chiều 13h00-16h30
 • Điện thoại: (0210) 6256789

PGD Gia Cẩm – Trực thuộc: CN Hùng Vương

 • Địa chỉ: Khu Láng Cầu, Phường Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: Mùa hè: 07h00-11h30, Mùa đông: 07h30-12h00 Chiều: Mùa hè: 13h30-17h00, Mùa đông: 13h00-16h30
 • Điện thoại: 210.3812968

PGD KCN Thụy Vân – Trực thuộc: CN Phú Thọ

 • Địa chỉ: KCN Thụy Vân, Xã Thuỵ Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Mùa hè: Sáng 7h-11h30, Chiều 13h30-17h Mùa đông: Sáng 7h30-12h00, Chiều 13h00-16h30
 • Điện thoại: 210.3857263

PGD Nông Trang – Trực thuộc: CN Hùng Vương

 • Địa chỉ: Toà nhà Văn phòng Công ty TNHH Thiết bị điện công nghiệp, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: Mùa hè: 07h00-11h30, Mùa đông: 07h30-12h00 Chiều: Mùa hè: 13h30-17h00, Mùa đông: 13h00-16h30
 • Điện thoại: 210.3814117

PGD Tân Bình – Trực thuộc: CN Phú Thọ

 • Địa chỉ: Số 08, Phố Hàn Thuyên, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Mùa hè: Sáng 7h-11h30, Chiều 13h30-17h Mùa đông: Sáng 7h30-12h00, Chiều 13h00-16h30
 • Điện thoại: 210.6278668

PGD Tân Dân – Trực thuộc: CN Hùng Vương

 • Địa chỉ: Số 63, Đường Trần Phú, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: Mùa hè: 07h00-11h30, Mùa đông: 07h30-12h00 Chiều: Mùa hè: 13h30-17h00, Mùa đông: 13h00-16h30
 • Điện thoại: 0210.3816754

PGD Thọ Sơn – Trực thuộc: CN Hùng Vương

 • Địa chỉ: Khu 4, Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: Mùa hè: 07h00-11h30, Mùa đông: 07h30-12h00 Chiều: Mùa hè: 13h30-17h00, Mùa đông: 13h00-16h30
 • Điện thoại: 0210.3913251

PGD Vân Cơ – Trực thuộc: CN Hùng Vương

 • Địa chỉ: Số 3093, Đường Hùng Vương, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: Mùa hè: 07h00-11h30, Mùa đông: 07h30-12h00 Chiều: Mùa hè: 13h30-17h00, Mùa đông: 13h00-16h30
 • Điện thoại: 210.3956699

PGD Việt Trì – Trực thuộc: CN Phú Thọ

 • Địa chỉ: Số 1309, Đường Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Mùa hè: Sáng 7h-11h30, Chiều 13h30-17h Mùa đông: Sáng 7h30-12h00, Chiều 13h00-16h30
 • Điện thoại: (0210) 3844901

Chi nhánh/PGD BIDV Đoan Hùng (1 PGD)

PGD Đoan Hùng – Trực thuộc: CN Hùng Vương

 • Địa chỉ: Tiểu khu 2, Khu hành chính Tân Tiến, Thị trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ – Thị trấn Đoan Hùng-Đoan Hùng – Phú Thọ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: Mùa hè: 07h00-11h30, Mùa đông: 07h30-12h00 Chiều: Mùa hè: 13h30-17h00, Mùa đông: 13h00-16h30
 • Điện thoại: 210.3653555

Chi nhánh/PGD BIDV TX Phú Thọ (1 PGD)

PGD Lạc Long Quân – Trực thuộc: CN Phú Thọ

 • Địa chỉ: Số 5 Phố Phú An, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Mùa hè: Sáng: 7h-11h30 , Chiều: 13h30-17h. Mùa Đông: Sáng: 7h30-12h, Chiều: 13h-16h30
 • Điện thoại: (0210) 3820017

Chi nhánh/PGD BIDV Lâm Thao (1 PGD)

PGD Lâm Thao – Trực thuộc: CN Phú Thọ

 • Địa chỉ: Khu Cầu Bưởi, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Mùa hè: Sáng 7h-11h30, Chiều 13h30-17h Mùa đông: Sáng 7h30-12h00, Chiều 13h00-16h30
 • Điện thoại: 210.3828345

Chi nhánh/PGD BIDV Phù Ninh (2 PGD)

PGD Phong Châu – Trực thuộc: CN Phú Thọ

 • Địa chỉ: Khu Núi Miếu, Quốc lộ 2, Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Mùa hè: Sáng 7h-11h30, Chiều 13h30-17h Mùa đông: Sáng 7h30-12h00, Chiều 13h00-16h30
 • Điện thoại: (0210) 3829338

PGD Phù Ninh – Trực thuộc: CN Hùng Vương

 • Địa chỉ: Số 68A, Khu Núi Trang, Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: Mùa hè: 07h00-11h30, Mùa đông: 07h30-12h00 Chiều: Mùa hè: 13h30-17h00, Mùa đông: 13h00-16h30
 • Điện thoại: 210.3830727

Chi nhánh/PGD BIDV Thanh Sơn (1 PGD)

PGD Thanh Sơn – Trực thuộc: CN Hùng Vương

 • Địa chỉ: Khu 3, Phố Vàng, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ
 • Giờ giao dịch: Thứ 2-6: Sáng: Mùa hè: 07h00-11h30, Mùa đông: 07h30-12h00 Chiều: Mùa hè: 13h30-17h00, Mùa đông: 13h00-16h30
 • Điện thoại: 210.3614688
Tags: