12 Chi nhánh, PGD Vietcombank Gia lai

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 12 chi nhánh, PGD ở tỉnh Gia lai. Trong đó, thành phố Pleiku có 06 điểm, thị xã An Khê có 01 điểm, huyện Chư prông có 01 điểm, huyện Chư Sê có 01 điểm, huyện Đăk Đoa có 01 điểm, huyện Đức Cơ có 01 điểm, huyện Ia Grai có 01 điểm.

Chi nhánh Vietcombank thành phố Pleiku (6 PGD)

PGD Trà Bá

 • Địa chỉ: 133 Trường Chinh, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
 • Điện thoại: 0269.3759630
 • Fax: 0269.3759629
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trương Đoàn Hiệp
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc

PGD Hoa Lư

 • Địa chỉ: Số 56 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại: 0269.2222260
 • Fax: 0269.2222262
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trương Xuân Hiếu
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc

PGD Phan Đình Phùng

 • Địa chỉ: Số 252 Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại: 0269.3867926
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Ngọc Thủy
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc

PGD Trần Phú

 • Địa chỉ: 92 Trần Phú, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
 • Điện thoại: 0269.3720119
 • Fax: 0269.3720120
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Võ Văn Hiệp
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: 33 Quang trung, phường Hội Thươngthành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
 • Điện thoại: 0269.3875566
 • Fax: 0269.3828592
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Đỗ Thị Việt Hằng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 737 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
 • Điện thoại: 02693 867927
 • Fax: 02693 867929
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ.Đinh Văn Toàn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc

Chi nhánh Vietcombank thị xã An Khê (1 PGD)

PGD An Khê

 • Địa chỉ: 01 Hai Bà Trưng, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia lai
 • Điện thoại: 0269.3538255
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Đặng Công Nguyên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc

Chi nhánh Vietcombank huyện Chư prông (1 PGD)

PGD Chư prông

 • Địa chỉ: Số 327 Hùng Vương, thị trấn Chư prông, huyện Chư prông, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại: 026.93729079
 • Fax: 0269 3886626
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP PT. Lê Xuân Trọng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc

Chi nhánh Vietcombank huyện Chư Sê (1 PGD)

PGD Chư Sê

 • Địa chỉ: 804 đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại: 0269.3886369
 • Fax: 0269.3886626
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Tấn Đạt
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc

Chi nhánh Vietcombank huyện Đăk Đoa (1 PGD)

PGD Đăk Đoa

 • Địa chỉ: Số 259 đường Nguyễn Huệ, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại: 0269.3777577-0269.3777579
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Võ Thị Hoàng Trang
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc

Chi nhánh Vietcombank huyện Đức Cơ (1 PGD)

PGD Đức Cơ

 • Địa chỉ: Số 667 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
 • Điện thoại: 0269.3500992
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Phan Hoàng Trọng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc

Chi nhánh Vietcombank huyện Ia Grai (1 PGD)

PGD Ia Grai

 • Địa chỉ: Số 269, đường Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
 • Điện thoại: 0269.3505052
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Công Binh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)