06 Chi nhánh, PGD Vietcombank tại Bắc Giang

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 6 chi nhánh, PGD ở tỉnh Bắc Giang. Trong đó,  thành phố Bắc Giang có 03 điểm, huyện Hiệp Hòa có 01 điểm, huyện Lục Ngạn có 01 điểm, huyện Việt Yên có 01 điểm

Chi nhánh Vietcombank thành phố Bắc Giang (3 PGD)

PGD Vietcombank Hùng Vương

 • Địa chỉ: Số 179, đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
 • Điện thoại: 02043.536.333 – 02043.829.646
 • Fax: 0204.3520.333
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Hà Văn Đông
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank KCN Song Khê- Nội Hoàng

 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng,thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
 • Điện thoại: 0204.3822.789
 • Fax: 0204.3859.933
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Trung Kiên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 278 đường Hoàng Văn Thụ, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
 • Điện thoại: “02043.797.888 – 02043.550.789”
 • Fax: 0204.3855.575
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Lê Hồng Tâm
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Hiệp Hòa (1 PGD)

PGD Vietcombank Hiệp Hòa

 • Địa chỉ: Đường 19/5, khu 3, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
 • Điện thoại: 02043.584.789/02043.535.789
 • Fax: chưa có máy fax
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Vũ Đình Hà
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Lục Ngạn (1 PGD)

PGD Vietcombank Lục Ngạn

 • Địa chỉ: Số 296, quốc lộ 31, khu Trần Phú, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
 • Điện thoại: 0204.3883.868
 • Fax: 0204.3883.668
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Trung Kiên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Việt Yên (1 PGD)

PGD Vietcombank KCN Đình Trám

 • Địa chỉ: Trụ sở Viễn thông KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh và xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
 • Điện thoại: 0204.3865.999
 • Fax: 0204.3865.998
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Đỗ Tuấn Long
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)