19 Chi nhánh/PGD Vietcombank tại Quảng Ninh

Cập nhật mới nhất về địa chỉ, điện thoại, giờ làm việc, tên các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại Quảng Ninh.

Chi nhánh/PGD Vietcombank Đông Triều (1 PGD)

Chi nhánh Vietcombank

Chi nhánh: Hạ Long

PGD Mạo Khê

 • Địa chỉ: Số nhà 289A, Khu Vĩnh Tuy 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3586846 – 0203.3586845
 • Fax: 0203.3586848
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Hải Hà (1 PGD)

Chi nhánh: Móng Cái

PGD Hải Hà

 • Địa chỉ: Số 76 Trần Bình Trọng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3763898- 0203.3763868- 0203.3763999
 • Fax: 0203.3763789
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trịnh Văn Chung
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Quảng Yên (2 PGD)

PGD Quảng Yên

 • Địa chỉ: Số 24, phố Trần Nhân Tông, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 020.33525556 – 020.33525559 – 020.33525568
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Đức Phong
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Hạ Long

PGD Quảng Yên

 • Địa chỉ: Số 24, phố Trần Nhân Tông, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 020.33525556 – 020.33525559 – 020.33525568
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Đức Phong
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Cẩm Phả (3 PGD)

Chi nhánh: Quảng Ninh

PGD Cửa Ông

 • Địa chỉ: Số 441 Lý Thường Kiệt, Tổ 58, khu 5B, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3950958-3950955
 • Fax: 0203.3950990
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lê Thị Phương
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Quảng Ninh

PGD Cẩm Phả

 • Địa chỉ: Số 168, Trần Phú, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3939826 – 3939838
 • Fax: 0203.3939839
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Đặng Mạnh Huy
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Đông Quảng Ninh

Đông Quảng Ninh

 • Địa chỉ: Số 584, đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3551551
 • Fax: 0203.3548548
 • Cán bộ lãnh đạo: GD. Vũ Văn Vĩnh

Chi nhánh/PGD Vietcombank Hạ Long (8 PGD)

Chi nhánh: Quảng Ninh

PGD MonBay Hạ Long

 • Địa chỉ: Số 8, Số 9 Lô A4, Khu đô thị mới hiện đại phía Đông Hòn Cặp Bè, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3933858-3933899
 • Fax: 0203.3933669
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lương Thị Linh Nhâm
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Quảng Ninh

PGD Cao Thắng

 • Địa chỉ: Số 570 đường Cao Thắng, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3566892-3566891
 • Fax: 0203.3566893
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Nguyệt Ánh
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Quảng Ninh

PGD Lê Thánh Tông

 • Địa chỉ: Số 703 đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3819158-3819319
 • Fax: 0203.3819196
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lê Văn Nhật
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Quảng Ninh

PGD Hồng Hải

 • Địa chỉ: Số 536, đường Nguyễn Văn Cừ, Tổ 2 Khu 8, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3819938-3816256
 • Fax: 0203.3819936
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Văn Cẩn
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Quảng Ninh

PGD Bạch Đằng

 • Địa chỉ: Số 158B, Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3611936-3611938
 • Fax: 0203.3611926
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Diệu Linh
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Quảng Ninh

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Đường 25/4, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: Tel: 0203.3629213-3627972
 • Fax: 0203.3827206
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Hoàng Quốc Chiến
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:30

Chi nhánh: Hạ Long

PGD Hoành Bồ

 • Địa chỉ: Số 8, tổ 6, khu 3, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3692588 – 0203.3692586 – 0203.3692587
 • Fax: 0203.3692589
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Pham Minh Thành
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Hạ Long

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: 166 Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninhuyện
 • Điện thoại: 0203.3811808 – 0203.3811911
 • Fax: 0203.3844746
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ.Nguyễn Văn Việt
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank Móng Cái (2 PGD)

Chi nhánh: Móng Cái

PGD Hùng Vương

 • Địa chỉ: Số 02, đường Vân Đồn, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3789666 – 0203.3789686 – 0203.3789888
 • Fax: 0203.3789898
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Trần Thị Hằng
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Móng Cái

 • Địa chỉ rụ sở Chi nhánh : Số 05, đường Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3757575
 • Fax: 0203.3881676 – 0203.3772886
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ.Vũ Văn Vĩnh
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank Uông Bí (1 PGD)

Chi nhánh: Hạ Long

PGD Uông Bí

 • Địa chỉ: Số 05-06, Tổ 32, Khu 8, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3562566-3562565
 • Fax: 0203.3668998
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Đinh Thị Cẩm Bình
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Tiên Yên (1 PGD)

Chi nhánh: Móng Cái

PGD Tiên Yên

 • Địa chỉ: 04 phố Thống Nhất, Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3746868 -0203.3746666
 • Fax: 0203.3746868
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Mạnh Phú
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00