06 Chi nhánh, PGD Vietcombank Tây Ninh

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 6 chi nhánh, PGD ở tỉnh Tây Ninh. Trong đó, thành phố Tây Ninh có 01 điểm, thị xã Trảng Bàng có 01 điểm, huyện Gò Dầu có 02 điểm, thị trấn Tân Biên có 01 điểm, thị trấn Tân Châu có 01 điểm

Chi nhánh Vietcombank (1 PGD)

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 313, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại: 0276.3818996-0276.3818997-0276.3818992
 • Fax: 0276.3818998
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Nguyễn Hoài Phương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc

Chi nhánh Vietcombank thị xã Trảng Bàng (1 PGD)

PGD Vietcombank Trảng Bàng

 • Địa chỉ: Số 24 – 25, đường 787, Khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại: 0276.3538668
 • Fax: 0276.3538669
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Văn Diệu
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc

Chi nhánh Vietcombank huyện Gò Dầu (2 PGD)

PGD Vietcombank Phước Đông

 • Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Trung tâm Dịch vụ Phước Đông, đường 782, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại: 0276. 3521168
 • Fax: 0276. 3521169
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Quế Anh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc

PGD Vietcombank Gò Dầu

 • Địa chỉ: Số 9-9A đường Hùng Vương, khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại: 0276.3522237
 • Fax: 0276.3522234
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lê Thị Mai Châu
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc

Chi nhánh Vietcombank thị trấn Tân Biên (1 PGD)

PGD Vietcombank Tân Biên

 • Địa chỉ: Số 93 đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại: 0276.3731636
 • Fax: 0276.3731637
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Tuấn Anh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc

Chi nhánh Vietcombank thị trấn Tân Châu (1 PGD)

PGD Vietcombank Tân Châu

 • Địa chỉ: 119, đường Trần Văn Trà , thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại: 0276.3731471 -0276.3731470
 • Fax: 0276.3731475
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Hà Duy Linh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)