04 Chi nhánh, PGD Vietcombank Bình Phước

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 4 chi nhánh, PGD ở tỉnh Bình Phước. Trong đó, thị xã Chơn Thành có 01 điểm, thị xã Đồng Xoài có 01 điểm, thị xã Phước Long có 01 điểm, thị xã Bình Long có 01 điểm

Chi nhánh Vietcombank thị xã Chơn Thành (1 PGD)

PGD Vietcombank Chơn Thành

 • Địa chỉ: Khu phố 2, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
 • Điện thoại: 0271.3660779
 • Fax: 0271.3660778
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Minh Trí
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị xã Đồng Xoài (1 PGD)

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 744 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
 • Điện thoại: 0271.3558888
 • Fax: 0271.3867575
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Nguyễn Tấn Phát
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị xã Phước Long (1 PGD)

PGD Vietcombank Phước Bình

 • Địa chỉ: Khu phố 5, phường Phước Long, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
 • Điện thoại: 02713.775277
 • Fax: 02713.775276
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Lại Văn Núi
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị xã Bình Long (1 PGD)

PGD Vietcombank Bình Long

 • Địa chỉ: Đường Lê Qúy Đôn – Đại lộ Nguyễn Huệ, khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
 • Điện thoại: 0271.36666.93
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Lý Hồng Đức
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)