07 Chi nhánh, PGD Vietcombank Đồng Tháp

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 7 chi nhánh, PGD ở tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, thành phố Cao Lãnh có 02 điểm, huyện Tháp Mười có 01 điểm, thị xã Hồng Ngự có 01 điểm, huyện Lấp Vò có 01 điểm, thị xã Sa Đéc có 01 điểm, huyện Tam Nông có 01 điểm

Chi nhánh Vietcombank (2 PGD)

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: số 66, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại: 0277.3872110 – 0277.3872114
 • Fax: 0277.3872119
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ.Phan Duy Phúc
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Cao Lãnh

 • Địa chỉ: Số 41-43, đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại: 02773.850966; 02773.855966
 • Fax: 02773.850666
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Bá Hậu
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Tháp Mười (1 PGD)

PGD Vietcombank Tháp Mười

 • Địa chỉ: Số 116 đường Hùng Vương, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại: 0227.3870668
 • Fax: 0227.3870557
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Huỳnh Hoàng Kim
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị xã Hồng Ngự (1 PGD)

PGD Vietcombank Hồng Ngự

 • Địa chỉ: Số 44 – 46 đường Võ Văn Việt, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại: 0277.3563555 – 0277.3563556
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Văn Dũng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Lấp Vò (1 PGD)

PGD Vietcombank Lấp Vò

 • Địa chỉ: Số 303, đường 3/2, Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại: 0277.3680505 – 0277.3680506
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Thị Thúy Ngân
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị xã Sa Đéc (1 PGD)

PGD Vietcombank Sa Đéc

 • Địa chỉ: Số 289 đường Hùng Vương, phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại: 0277.3773900
 • Fax: 0277.3773901
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Võ Minh Trí
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Tam Nông (1 PGD)

PGD Vietcombank Tam Nông

 • Địa chỉ: Số 123, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại: 02773.866566-02773.866568
 • Fax: 02773866565
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Văn Huynh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)