06 Chi nhánh/PGD Vietcombank tại Thái Bình

Cập nhật mới nhất về địa chỉ, điện thoại, giờ làm việc, tên các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại Thái Bình.

Chi nhánh/PGD Vietcombank Đông Hưng (1 PGD)

Chi nhánh Vietcombank

Chi nhánh: Thái Bình

PGD Đông Hưng

 • Địa chỉ: Tổ 6, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại: 02273.553368
 • Fax: 02273.553369
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Phạm Đình Tuấn
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Hưng Hà (1 PGD)

Chi nhánh: Thái Bình

PGD Hưng Hà

 • Địa chỉ: Khu nhân cầu 3, thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại: 02273.952.888
 • Fax: 02273.952.898
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Vũ Thị Phương Hạnh
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Thái Bình (3 PGD)

Chi nhánh: Thái Bình

PGD Quang Trung

 • Địa chỉ: Số 52-54, Đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại: 02273.835268
 • Fax: 02273.845268
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Thị Nhan
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Thái Bình

PGD Minh Khai

 • Địa chỉ: Số 166, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại: 02273.648168
 • Fax: 02273.648169
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Hà Thị Hoà
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00

Chi nhánh: Thái Bình

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Trung tâm tài chính thương mại Thái Bình, số 79A đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại: 02273.839.724
 • Fax: 02273.836994
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Phạm Bá Tuyển
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank Tiền Hải (1 PGD)

Chi nhánh: Thái Bình

PGD Tiền Hải

 • Địa chỉ: Số 158-160 phố Tiểu Hoàng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại: 02273.655889
 • Fax: 02273.781601
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trương Quang Thắng
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:00 đến 16:00