06 Chi nhánh/PGD Vietcombank tại Thái Bình

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 06 chi nhánh, PGD ở tỉnh Thái Bình. Trong đó, thành phố Thái Bình có 03 điểm, huyện Đông Hưng có 01 điểm, huyện Hưng Hà có 01 điểm, huyện Tiền Hải có 01 điểm.

Chi nhánh Vietcombank thành phố Thái Bình (3 PGD)

PGD Vietcombank Quang Trung

 • Địa chỉ: Số 52-54, Đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại: 02273.835268
 • Fax: 02273.845268
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Thị Nhan
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Bồ Xuyên

 • Địa chỉ: Số 01 Trần Thái Tông, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại: 02273.648168
 • Fax: 02273.648169
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trương Quang Thắng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Trung tâm tài chính thương mại Thái Bình, số 79A đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại: 02273.839.724
 • Fax: 02273.836994
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Phạm Bá Tuyển
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Đông Hưng (1 PGD)

PGD Vietcombank Đông Hưng

 • Địa chỉ: Tổ 6, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại: 02273.553368
 • Fax: 02273.553369
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Thanh Bằng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Hưng Hàn (1 PGD)

PGD Vietcombank Hưng Hà

 • Địa chỉ: Khu nhân cầu 3, thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại: 02273.952.888
 • Fax: 02273.952.898
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Phạm Đình Tuấn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Tiền Hả (1 PGD)

PGD Vietcombank Tiền Hải

 • Địa chỉ: Số 158-160 phố Tiểu Hoàng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại: 02273.655889
 • Fax: 02273.781601
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Thị Hằng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

 

Sending
User Review
0 (0 votes)