11 Chi nhánh, PGD Vietcombank Quảng Ngãi

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 11 chi nhánh, PGD ở tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, thành phố Quảng Ngãi có 05 điểm, huyện Bình Sơn có 02 điểm, thị xã Đức Phổ có 01 điểm, huyện Mộ Đức có 01 điểm, có 01 điểm, có 01 điểm, có 01 điểm

Chi nhánh Vietcombank TP Quảng Ngãi (5 PGD)

PGD Vietcombank Hùng Vương

 • Địa chỉ: 30 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3713462
 • Fax: 0255.3710802
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Thị Thu Trang
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Sơn Tịnh

 • Địa chỉ: Số 480 đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3674867
 • Fax: 0255.3674868
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Đỗ Hữu Minh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: 345 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3828578
 • Fax: 0255.3711482
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Võ Văn Linh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 17:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Quang Trung

 • Địa chỉ: 493-495 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3717878
 • Fax: 0255.3717877
 • Cán bộ lãnh đạo: PPPT. Nguyễn Cao Tiến
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Tịnh Khê

 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Tạ Ý Giao
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Bình Sơn (2 PGD)

PGD Vietcombank Bình Sơn

 • Địa chỉ: Số 463 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3512625
 • Fax: 0255.3512627
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Quốc Duy
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: KCN Đông Dung Quất, KKT Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3632333- 0255.3632212-0255.3632797
 • Fax: 0255.3632336-0255.3610806-0255.3616688
 • Cán bộ lãnh đạo: PGĐPT. Nguyễn Đào Tố
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 17:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị xã Đức Phổ (1 PGD)

PGD Vietcombank Đức Phổ

 • Địa chỉ: Số 266 Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3976260
 • Fax: 0255.3976261
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Hữu Cam
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Mộ Đức (1 PGD)

PGD Vietcombank Mộ Đức

 • Địa chỉ: Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3939888
 • Fax: 0255.3937888
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Tư Nghĩa (2 PGD)

PGD Vietcombank Sông Vệ

 • Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3926777
 • Fax: 0255.3926666
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Đỗ Hưu Minh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank La Hà

 • Địa chỉ: Số 42 – 44 Nguyễn Huệ, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3968888
 • Fax: 0255.3967789
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lê Tôn Quang Trí
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)