10 Chi nhánh/PGD Vietcombank tại Đà Nẵng

Cập nhận mới nhất về địa chỉ, điện thoại, giờ làm việc các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại thành phố Đà Nẵng.

Chi nhánh/PGD Vietcombank Cẩm Lệ (1 PGD)

Chi nhánh Vietcombank

Chi nhánh: Đà Nẵng

PGD Cẩm Lệ

 • Địa chỉ: 36 Ông Ích Đường, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3695826
 • Fax: 0236.3695825
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Quang Việt
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank Hải Châu (3 PGD)

Chi nhánh: Đà Nẵng

PGD Hòa Thuận

 • Địa chỉ: Số 407 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3638658
 • Fax: 0236.3638648
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Lê Nguyễn Anh Đào
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh: Đà Nẵng

PGD Hải Châu

 • Địa chỉ: Số 21 đường Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3583668
 • Fax: 0236.3583667
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Thị Lan Hương
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh: Đà Nẵng

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: 140-142 Lê Lợi, phường Hải Châu, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại
  : 0236.3822110
 • Fax: 0236.3826062
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Nguyễn Quang Việt
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 17:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Liên Chiểu (1 PGD)

Chi nhánh: Đà Nẵng

PGD Hòa Khánh

 • Địa chỉ: Số 249A đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3730776
 • Fax: 0236.3730775
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Mạnh Cường
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank Ngũ Hành Sơn (1 PGD)

Chi nhánh: Nam Đà Nẵng

PGD-Ngũ Hành Sơn

 • Địa chỉ: 153 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3956991
 • Fax: 0236.3956992
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Anh Khoa
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh/PGD Vietcombank Sơn Trà (2 PGD)

Chi nhánh: Nam Đà Nẵng

PGD-Sơn Trà

 • Địa chỉ: 445 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3913027
 • Fax: 0236.3913029
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Xuân Dũng
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh: Nam Đà Nẵng

Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 537 Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3932999
 • Fax: 0236.3932009
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Nguyễn Cao Phong
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 17:00

Chi nhánh/PGD Vietcombank Thanh Khê (2 PGD)

Chi nhánh: Đà Nẵng

PGD Hùng Vương

 • Địa chỉ: 325 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3689567
 • Fax: 0236.3689566
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Văn Thị Thanh Huyền
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30

Chi nhánh: Đà Nẵng

PGD Thanh Khê

 • Địa chỉ: 289 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3759691
 • Fax: 0236.3759692
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Phạm Tường Huy
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 8:00 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30