03 Chi nhánh, PGD ngân hàng SHB Quảng Nam

Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB) có 03 Chi nhánh và Phòng giao dịch tại tỉnh Quảng Nam. Trong đó, thành phố Tam Kỳ 01 địa điểm, thành phố Hội An 01 địa điểm, huyện Điện Bàn 01 địa điểm.

Chi nhánh SHB thành phố Tam Kỳ

Chi nhánh SHB Quảng Nam

 • Địa chỉ: 215 đường Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • 02353.815.888 –  02353.815.777
 • Giờ mở cửa : 08:00
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD SHB Thành phố Hội An

PGD SHB Hội An

 • Địa chỉ: 130 Nguyễn Trường Tộ, phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
 • (0235) 3911 837 –  (0235) 3911 836
 • Giờ mở cửa : 08:00
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD SHB huyện Điện Bàn

PGD SHB Điện Bàn

 • Địa chỉ: Tổ 3, khối phố 1, Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 • (0235) 3949990 –  (0235) 3949989
 • Giờ mở cửa : 08:00
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Danh sách chi nhánh, PGD SHB ở các tỉnh thành khác

Sending
User Review
0 (0 votes)