08 Chi nhánh, PGD ngân hàng SHB tỉnh Nghệ An

Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB) có 08 Chi nhánh và Phòng giao dịch tại tỉnh Nghệ An. Trong đó, Thành phố Vinh 03 địa điểm, Thị xã Thái Hòa 01 địa điểm, huyện Diễn Châu 01 địa điểm, huyện Quỳnh Lưu 01 địa điểm, huyện Đô Lương 01 địa điểm, huyện Nghi Lộc 01 địa điểm

Chi nhánh SHB Thành phố Vinh (3 PGD)

Chi nhánh SHB Nghệ An

 • Địa chỉ: Chung cư Tecco Tower số 215 đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
 • (0238) 3560388 –  (0238) 356 0399
 •  Giờ mở cửa : 08:00
 • Chỉ đương trên: Google Maps

PGD SHB Hồ Tùng Mậu

 • Địa chỉ: 9 Hồ Tùng Mậu, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An
 • (0238) 860 0146 –  (0238) 860 0144
 •  Giờ mở cửa : 08:00
 • Chỉ đương trên: Google Maps

PGD SHB Hà Huy Tập

 • Địa chỉ: 73 Đại lộ Lê Nin, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • (0238) 3515 296 –  (0238) 3515 298
 •  Giờ mở cửa : 08:00
 • Chỉ đương trên: Google Maps

PGD SHB Thị xã Thái Hòa (1 PGD)

PGD SHB Thái Hòa

 • Địa chỉ: Khối 250, phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An
 • (0238) 8740063 –  (0238) 8740065
 •  Giờ mở cửa : 08:00
 • Chỉ đương trên: Google Maps

Chi nhánh SHB huyện Diễn Châu (1 PGD)

PGD SHB Diễn Châu

 • Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An
 • (0238) 3623 766 –  (0238) 3623 768
 • Giờ mở cửa : 08:00
 • Chỉ đương trên: Google Maps

PGD SHB huyện Quỳnh Lưu (1 PGD)

PGD SHB Quỳnh Lưu

 • Địa chỉ: Khối 1, TT Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
 • (0238) 8649 234 –  (0238) 8649 456
 • Giờ mở cửa : 08:00
 • Chỉ đương trên: Google Maps

PGD SHB huyện Đô Lương (1 PGD)

PGD SHB Đô Lương

 • Địa chỉ: Khối 7, TT Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An
 • (0238) 3711 252 –  (0238) 3711254
 • Giờ mở cửa : 08:00
 • Chỉ đương trên: Google Maps

PGD SHB huyện Nghi Lộc (1 PGD)

PGD SHB Nghi Lộc

 • Địa chỉ: K.4 TT Quán Hành – Nghi Lộc – Nghệ An
 • (0238) 3611 990 –  (0238) 3611992
 • Giờ mở cửa : 08:00
 • Chỉ đương trên: Google Maps

Danh sách chi nhánh, PGD SHB ở các tỉnh thành khác

Sending
User Review
0 (0 votes)