03 Chi nhánh, PGD ngân hàng SBH ở tỉnh Lào Cai

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) có tổng cộng 03 chi nhánh và phòng giao dịch tại Thành phố Lào Cai. Trong đó, phường Kim Tân 01 địa điểm, phường Cốc Lếu 01 địa điểm, phường Phố Mới 01 địa điểm.

Chi nhánh SHB Lào Cai

 • Địa chỉ: Phố Lý Công Uẩn, ngã 6, phường Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 •  (021) 4389 9696 –  (021) 4389 9695
 •  Giờ mở cửa : 08:00
 • Chỉ đương trên: Google Maps

PGD SHB Cốc Lếu

 • Địa chỉ: 33 đường Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 •  (021) 43 778 118 –  (021) 43 778 116
 •  Giờ mở cửa : 08:00
 • Chỉ đương trên: Google Maps

PGD SHB Phố Mới

 • Địa chỉ: 45 đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 • (021) 43 899 694 –  (021) 43 899 697
 •  Giờ mở cửa : 08:00
 • Chỉ đương trên: Google Maps

Danh sách chi nhánh, PGD SHB ở các tỉnh thành khác

Đánh giá
Chia sẻ