02 Chi nhánh, PGD ngân hàng SHB ở tỉnh Lạng Sơn

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) có tổng cộng 02 Chi nhánh và Phòng giao dịch tại thành phố Lạng Sơn. Trong đó, phường Vĩnh Trại 01 địa điểm, huyện Hữu Lũng 01 địa điểm.

Chi nhánh SHB Lạng Sơn

  • Địa chỉ: 133, Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
  •  (0205) 389 8222 –  (0205) 389 8212
  •  Giờ mở cửa : 08:00
  • Chỉ đương trên: Google Maps

PGD SHB Hữu Lũng

  • Địa chỉ: Cửa hàng Thương mại huyện Hữu Lũng, đường Chi Lăng, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơng
  •  (0205) 388 2818 –  (0205) 388 2828
  •  Giờ mở cửa : 08:00
  • Chỉ đương trên: Google Maps

Danh sách chi nhánh, PGD SHB ở các tỉnh thành khác

Sending
User Review
0 (0 votes)