04 Chi nhánh, PGD ngân hàng SHB An Giang

Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB) có 04 Chi nhánh và Phòng giao dịch tại tỉnh An Giang. Trong đó, TP. Long Xuyên 03 địa điểm, Thành phố Châu Đốc 01 địa điểm.

Chi nhánh SHB TP. Long Xuyên

Chi nhánh SHB An Giang

 • Địa chỉ: 6-8 Nguyễn Huệ A, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • (0296) 3940 309 –  (0296) 3941 969
 • Giờ mở cửa : 08:00
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD SHB Mỹ Quý

 • Địa chỉ: 17/7B Quốc lộ 91, Khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • (0296) 3911345 –  (0296) 3911456
 • Giờ mở cửa : 08:00
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD SHB Bình Khánh

 • Địa chỉ: 27 Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • (0296) 3951.456 –  (0296) 3951.468
 • Giờ mở cửa : 08:00
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD SHB Thành phố Châu Đốc

PGD SHB Châu Đốc

 • Địa chỉ: 7-9 Đường Quang Trung, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
 • (0296) 3575679 –  (0296) 3575689
 • Giờ mở cửa : 08:00
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Danh sách chi nhánh, PGD SHB ở các tỉnh thành khác

Sending
User Review
0 (0 votes)