07 Chi nhánh/PGD Vietinbank ở Quảng Trị

Cập nhật mới, Danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank ở Quảng Trị. Tìm kiếm địa chỉ chi nhánh Vietinbank gần nhất.

Chi nhánh/PGD Vietinbank TP. Đông Hà (3 PGD)

Chi nhánh Vietinbank

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi

 • Địa chỉ: Số 236 Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 • Số điện thoại: 0255.382.2679

PGD Chợ Đông Hà

 • Số 1 Trần Hưng Đạo, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
 • ĐT/Fax: 0233.355.3449

PGD Hùng Vương

 • Số 2 Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
 • ĐT/Fax. ĐT: 0233.355.0807

Chi nhánh/PGD Vietinbank TX.Quảng Trị (1 PGD)

PGD Thị xã Quảng Trị

 • Số 206 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
 • ĐT/Fax: 0233.366.4776/0233.366.4776

Chi nhánh/PGD Vietinbank Hướng Hóa (2 PGD)

PGD Lao Bảo

 • Số 4 Nguyễn Huệ TT. Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
 • ĐT/Fax: 0233.377.7645

PGD Khe Sanh

 • Số 74 đường Hùng Vương, khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
 • ĐT/Fax: 0233.378.2799

Chi nhánh/PGD Vietinbank Vĩnh Linh (1 PGD)

PGD Bến Hải

 • Số 161 Lê Duẩn, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
 • ĐT/Fax: 0233.063.1788
Đánh giá
Chia sẻ