06 Chi nhánh, PGD Vietcombank Long An

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 6 chi nhánh, PGD ở tỉnh Long An. Trong đó, thành phố Tân An có 01 điểm, huyện Bến Lức có 01 điểm, huyện Cần Đước có 01 điểm, huyện Cần Giuộc có 01 điểm, huyện Đức Hòa có 01 điểm, thị xã Kiến Tường có 01 điểm.

Chi nhánh Vietcombank thành phố Tân An (1 PGD)

PGD Vietcombank Tân An

 • Địa chỉ: Số 13 – 15 Đỗ Tường Phong – Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
 • Điện thoại: 0272.3820307
 • Fax: 0272.3820308
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Huỳnh Công Thịnh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Bến Lức (1 PGD)

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 2A, Phạm Văn Ngũ, khu phố 5, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
 • Điện thoại: 0272.3633683
 • Fax: 0272.3633687
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Đoàn Thái Sơn
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Cần Đước (1 PGD)

PGD Vietcombank Cần Đước

 • Địa chỉ: Lô 10A-11A khu phố thương mại Khang Gia, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
 • Điện thoại: 0272.3711666
 • Fax: 0272.3712777
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Như Mai
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Cần Giuộc (1 PGD)

PGD Vietcombank Cần Giuộc

 • Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
 • Điện thoại: 0272.3894999
 • Fax: 0272.3874666
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Việt Hưng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Đức Hòa (1 PGD)

PGD Vietcombank Đức Hòa

 • Địa chỉ: Số 198C, Khu 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
 • Điện thoại: 0272.3762268
 • Fax: 0272.3762269
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Dương Văn Nam
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị xã Kiến Tường (1 PGD)

PGD Vietcombank Kiến Tường

 • Địa chỉ: Số 6 Hùng Vương, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
 • Điện thoại: 0272.3968638
 • Fax: 0272.3968637
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Thái Phong
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8:00 đến 11:30 Chiều từ 13:00 đến 16:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

 

 

Sending
User Review
0 (0 votes)