10 Chi nhánh, PGD Vietcombank Quảng Nam

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có 10 chi nhánh, PGD ở tỉnh Quảng Nam. Trong đó, thành phố Hội An có 02 điểm, thành phố Tam Kỳ có 01 điểm, huyện Đại Lộc có 01 điểm, thị xã Điện Bàn có 02 điểm, huyện Duy Xuyên có 01 điểm, huyện Núi Thành có 01 điểm, huyện Thăng Bình có 01 điểm

Chi nhánh Vietcombank TP Hội An (2 PGD)

PGD Vietcombank  Phố Hội

 • Địa chỉ: Số 667 đường Hai Bà Trưng, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 0235.3916374
 • Fax: 0235.3916376
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Phạm Chí Binh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Hội An

 • Địa chỉ: Số 2 Trần Cao Vân, phường Cẩm Khô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 02353.916.619
 • Fax: 02353.916.234
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Nguyễn Thị Thanh Tuyền
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 17:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank TP Tam Kỳ (2 PGD)

PGD Vietcombank Tam Kỳ

 • Địa chỉ: 456 Phan Chu Trinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 0235.3812204
 • Fax: 0235.3836204
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Trần Thị Minh Phương
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Vietcombank Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: 35 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 0235.3813062
 • Fax: 0235.3813235
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Võ Văn Đức
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến Thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 17:00. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Đại Lộc (1 PGD)

PGD Vietcombank Đại Lộc

 • Địa chỉ: Số 75, đường Hùng Vương, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 0235.3855757
 • Fax: 0235.3852979
 • Cán bộ lãnh đạo: PTP. Nguyễn Thị Cẩm Hải
 • Giờ giao dịch: Buối sáng từ 7:30 đến 11:30. Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank thị xã Điện Bàn (2 PGD)

PGD Vietcombank Điện Bàn

 • Địa chỉ: 151 Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 0235.3948888
 • Fax: 0235.3947777
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Cao Thị Thu Huy
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

PGD Vietcombank Điện Nam – Điện Ngọc

 • Địa chỉ: Khu dân cư số 2A, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 0235.3947177
 • Fax: 0235.3947178
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Phan Thanh Tùng
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Duy Xuyên (1 PGD)

PGD Vietcombank Duy Xuyên

 • Địa chỉ: Số 118 Điện Biên Phủ, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
 • Điện thoại: 0235.3777079
 • Fax: 0235.3777774
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Trần Thị Linh
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Núi Thành (1 PGD)

PGD Vietcombank Chu Lai

 • Địa chỉ: Thôn Vân Thạch, Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 0235.3567568
 • Fax: 0235. 3571572
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Nguyễn Thị Ngọc Lan
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Chi nhánh Vietcombank huyện Thăng Bình (1 PGD)

PGD Vietcombank Thăng Bình

 • Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 0235.3670999
 • Fax: 0235.3874929
 • Cán bộ lãnh đạo: TP. Phạm Tú Uyên
 • Giờ giao dịch: Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7:30 đến 11:30 Chiều từ 13:30 đến 16:30. Thứ 7: Không làm việc
 • Chỉ đường trên: Google Maps

Các chi nhánh, PGD Vietcombank ở tỉnh thành khác

 

Sending
User Review
0 (0 votes)